česko-anglicko překlad pro "postavit se na vlastní nohy"

CS

"postavit se na vlastní nohy" anglický překlad

CS

postavit se na vlastní nohy {reflexivní sloveso} [idiom]

volume_up
postavit se na vlastní nohy (také: oprostit, osvobodit, pustit)
to cut loose

Příklady použití pro "postavit se na vlastní nohy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVelký význam se v této souvislosti připisuje myšlence pomoci lidem postavit se na vlastní nohy.
Great importance attaches in this context to the concept of helping people to help themselves.
Czechpostavit se na vlastní nohy
CzechJak ve své zprávě zdůrazňuje paní Gomesová, úkol pomoci Iráku postavit se na vlastní nohy nesmí být jen na bedrech společenství dárců nebo jen na Iráčanech.
As Ms Gomes points out in her report, the task of helping Iraq stand on its own feet cannot fall on the shoulders of the donor community or the Iraqis alone.
CzechMožná by to mohlo být jedno z nejužitečnějších opatření, kterým bychom mohli pomoci zemědělství v Africe postavit se na vlastní nohy a pomoci osvobodit africké ženy.
Perhaps that would be one of the most useful measures we could take to get Africa's agriculture standing on its own two feet and to liberate the women of Africa.