česko-anglicko překlad pro "postačuje"

CS

"postačuje" anglický překlad

CS

postačuje {sloveso}

volume_up
postačuje (také: stačí)
Pro ilustraci postačuje nedávno zveřejněný návrh amerického zemědělského zákona.
The recently published US agriculture bill suffices to demonstrate the point.
Hlasoval jsem proti tomuto pozměňovacímu návrhu, aby se předešlo dvojí úpravě, protože ohledně kejdy a bláta postačuje směrnice o dusičnanech.
I have voted against this amendment to avoid double regulation, as the Nitrates Directive suffices on manure and slurry.

Příklady použití pro "postačuje" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPro ilustraci postačuje nedávno zveřejněný návrh amerického zemědělského zákona.
The recently published US agriculture bill suffices to demonstrate the point.
CzechÚplně postačuje pěstovat s ním tzv. privilegované partnerství, ale ne úplné členství.
A privileged partnership with Turkey, instead of full membership, will be quite enough.
CzechSdílený certifikát postačuje ke splnění požadavků zásad AdWords týkajících se protokolu SSL.
Using a shared certificate is acceptable for satisfying the AdWords SSL policy requirements.
CzechV kategoriích grafiky na ploše a 3D grafiky obvykle postačuje dílčí skóre 2,0 a vyšší.
Subscores of 2.0 or higher are usually sufficient in the desktop graphics and 3‑D graphics categories.
CzechMnožství nově vyvinuté očkovací látky však postačuje pouze na ochranu obyvatelstva průmyslových zemí.
Once developed, the vaccine is only just enough to protect the populations of the industrialised countries.
CzechPostačuje prostě sekat trávník a požádat si o dotace.
It is enough simply to mow the lawn and claim a subsidy.
CzechV řádně fungujícím tržním prostředí postačuje k zajištění kvality úvěrových ratingů dobrá pověst agentury.
In a competitive and well-functioning market, the reputation of an agency is enough to ensure the quality of its ratings.
CzechHlasoval jsem proti tomuto pozměňovacímu návrhu, aby se předešlo dvojí úpravě, protože ohledně kejdy a bláta postačuje směrnice o dusičnanech.
I have voted against this amendment to avoid double regulation, as the Nitrates Directive suffices on manure and slurry.