česko-anglicko překlad pro "postřeh"

CS

"postřeh" anglický překlad

CS

postřeh {mužský rod }

volume_up
postřeh (také: bystrost, dojem, vnímavost, vnímání)
volume_up
perception {podstatné jméno}
Postřeh, že jsme v tomto ohledu na cestě k lepšímu, rozhodně není mylný.
In this respect, the perception that we are on the road to improvement is certainly not wrong.
postřeh (také: bystrost)
volume_up
acumen {podstatné jméno}

Příklady použití pro "postřeh" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(DE) Pane předsedající, rád bych na závěr této rozpravy vyjádřil osobní postřeh.
(DE) Mr President, I would like to make a personal observation at the end of this debate.
CzechDovolte, abych ocitoval postřeh, který vyslovil Thomas Jefferson o vládě ve Spojeném království.
Let me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government.
CzechPostřeh, že jsme v tomto ohledu na cestě k lepšímu, rozhodně není mylný.
In this respect, the perception that we are on the road to improvement is certainly not wrong.
CzechVáš postřeh předáme kvestorům a ti mohou přijmout nezbytná opatření.
We will pass your observations to the Quaestors so that they may take the necessary measures.
CzechPane Faragi, nechci to protahovat, ale můj postřeh je takový, že se mýlíte.
Mr Farage, I do not want to prolong this, but can I just make the observation that this is incorrect.
CzechMůj druhý postřeh se týká metodologie, mohu-li to tak nazvat.
My second observation concerns methodology, if you will.
CzechRáda bych zmínila jeden postřeh týkající se kontrol.
I should like to make an observation with regard to inspection.
CzechDovolte mi, abych vyjádřil ještě jeden obecný postřeh, který jsem při svém slyšení několikrát zmínil.
Let me also make another general observation, and I referred to this a couple of times during my hearing.
CzechDěkuji vám, paní Ţicăuová, váš postřeh zaznamenáváme.
Thank you Mrs Ţicău, we take due note of your observation.
CzechMůj druhý postřeh, pane komisaři, je stejně důležitý.
My second point is just as important, Commissioner.
CzechMůj třetí postřeh se týká otázky dohledu.
My third observation relates to the issue of supervision.
CzechDruhý postřeh se týká otázky zadržování.
The second observation relates to the issue of retention.
CzechDruhý postřeh se týká Moldavské republiky.
The second matter relates to the Republic of Moldova.
CzechJsem jí velmi vděčný za tento postřeh.
I am very grateful to her for acknowledging that.
CzechDruhý postřeh se týká malých a středních podniků.
CzechDovolte mi uvést následující postřeh: je mi skutečně líto, že jste se rozhodla neúčastnit se dnešní diskuse o Kubě.
Allow me, then, to make this observation: I am truly sorry that you have decided not to participate in today's discussion on Cuba.
CzechDovolte mi jeden postřeh.
CzechPokud jde o můj druhý postřeh, samozřejmě bych měl radost z Ústavy, je však třeba vycházet z takové reformní smlouvy, jaká je.
My second observation is that, of course, I would have liked to have had a Constitution, but let us live with the reformed Treaty as it stands.
CzechVelmi dobrý postřeh.
CzechAle můj prvořadý postřeh o této zprávě je, abychom podpořili odklon od agro-paliv a zaměřili se na výrobu biomasy z odpadových toků, nikoli z jídla.
But my primary observation on this report is to support the move away from agro-fuel and the focus of biomass on waste streams, not food.