česko-anglicko překlad pro "posluchači"

CS

"posluchači" anglický překlad

CS

posluchači {mužský rod množné číslo}

volume_up
A my všichni ostatní, členové publika jako posluchači či čtenáři, na to vždycky skočíme.
And for the rest of us, audience members, as listeners, as readers, we eat this stuff up.
A rád bych věděl, jací posluchači tu jsou, a kdo z vás už někdy jedl hmyz?
And I would like to know what the audience is, and so who of you ever ate insects?
Posluchači: ,,Ne." ~~~ Evelyn Glennie: ,,No tak přestaňte tleskat."
Audience: No. Evelyn Glennie: Well then, stop clapping.
posluchači
A my všichni ostatní, členové publika jako posluchači či čtenáři, na to vždycky skočíme.
And for the rest of us, audience members, as listeners, as readers, we eat this stuff up.
My jako politici nejsme pouze vůdci, ale především služebníci a pozorní posluchači našich občanů.
We as politicians are not only leaders but first of all servants and attentive listeners to our citizens.
We're culture-bound listeners.
posluchači

Příklady použití pro "posluchači" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA rád bych věděl, jací posluchači tu jsou, a kdo z vás už někdy jedl hmyz?
And I would like to know what the audience is, and so who of you ever ate insects?
CzechA my všichni ostatní, členové publika jako posluchači či čtenáři, na to vždycky skočíme.
And for the rest of us, audience members, as listeners, as readers, we eat this stuff up.
CzechPosluchači: ,,Ne." ~~~ Evelyn Glennie: ,,No tak přestaňte tleskat."
Audience: No. Evelyn Glennie: Well then, stop clapping.
CzechNapříklad když předvádíte prezentaci v aplikaci PowerPoint 2010, ale posluchači nejsou v jedné místnosti.
Let's say you're giving a presentation with PowerPoint 2010, but your audience isn't in one room.
CzechMy jako politici nejsme pouze vůdci, ale především služebníci a pozorní posluchači našich občanů.
We as politicians are not only leaders but first of all servants and attentive listeners to our citizens.
CzechZřídkakdy mám mezi svými posluchači někoho, kdo by ve své rodinné historii mohl zajít příliš daleko bez takové zkušenosti.
I rarely find an audience where people can go back very far without that experience.
CzechTady se najednou posluchači přemohli, jen aby byli částí aby se stali částí orchestru, a to je skvělé.
Here they go out of their regular, just to be part of that, to become part of the orchestra, and that's great.
CzechJsme kulturou omezení posluchači.
CzechUvědomujete si, posluchači TEDu, že průměrně strávíte 52 minut každý den v dopravní koloně, a plýtváte svým časem, při každodenní jízdě do práce?
Do you realize that you, TED users, spend an average of 52 minutes per day in traffic, wasting your time on your daily commute?
CzechOčekává se, že v důsledku toho se budou diváci a posluchači cítit úžeji spojeni, budou zasaženy nové cílové skupiny a státní náklady budou omezeny.
It is expected that, as a result, viewers and listeners will feel more closely associated, new target groups will be reached and government costs will be limited.
CzechA je možné, že v jiných sálech to posluchači jednoduše vůbec neprožijí, takže namísto toho jemného, lehkého hraní budu muset...
(Music) It may be that in other halls, they're simply not going to experience that at all and so therefore, my level of soft, gentle playing may have to be ... (Music) Do you see what I mean?