česko-anglicko překlad pro "Poslouchat hudbu"

CS

"Poslouchat hudbu" anglický překlad

Viz příklady pro použití "Poslouchat hudbu" v kontextu.

Podobné překlady pro "Poslouchat hudbu" anglicky

poslouchat sloveso
hudba podstatné jméno
English

Příklady použití pro "Poslouchat hudbu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechReproduktory umožňují poslouchat hudbu a zvukové efekty z počítače.
Speakers allow you to listen to music and hear sound effects from your computer.
CzechHudbu můžete poslouchat přímo na tomto počítači nebo ji streamovat v rámci domácnosti.
Listen to music on this PC, or stream it somewhere else in your house.
CzechSvou hudbu můžete poslouchat i v novém počítači. ~~~ Stačí ji přesunout z toho starého. ~~~

Move music over from your old PC so you can listen to it on your new one. ~~~

CzechNení nejmenší důvod, proč poslouchat hudbu, která vám nezní dobře.
There's really very little point in listening to music when it doesn't sound good to you.
Czech

~~~ Poslouchat hudbu.Procházejte a poslouchejte hudbu uloženou ve svém počítači. ~~~

~~~ Listen to music. ~~~ Browse through and play the music stored on your computer. ~~~

CzechAbyste mohli v systému Windows poslouchat hudbu, potřebujete program určený k přehrávání hudebních souborů.
To listen to music in Windows, you need a program designed for playing music files.
CzechDíky funkci Domácí skupina teď můžeme snadno poslouchat hudbu, prohlížet si fotografie a dokonce sdílet tiskárny v celé domácnosti.
Now, with HomeGroup, we can easily listen to music, look at photos, and even share printers throughout the house.
CzechVětšina počítačových skříní obsahuje jednotku CD nebo DVD, pomocí které můžete instalovat softwarové programy, poslouchat hudbu a sledovat filmy.
Most cases have a CD or DVD drive so you can install software programs, listen to music, and watch movies.
CzechTímhle způsobem byste mohli poslouchat skvělou hudbu zatímco předstíráte, že hledáte práci a doopravdy jen chatujete se svými kamarády.
That way you could listen to cool music while you pretend to look for a job and you're really just chattin' with your pals.
CzechPokud vám byl počítač dodán bez takového programu, je třeba, abyste jej nainstalovali a teprve poté budete moci v počítači poslouchat hudbu.
If your computer didn’t come with such a program, you'll need to install one before you can listen to music on your computer.
CzechPomocí aplikací můžete například vytvářet dokumenty, upravovat fotografie a poslouchat hudbu bez toho, abyste museli instalovat složitý software.
Using apps, you can do things like create documents, edit photos, and listen to music, without having to install complicated software.
CzechPoslouchat hudbu.
CzechTyto aplikace vám umožní zůstat v kontaktu s přáteli, rychle se dostat k dokumentům a důležitým informacím, poslouchat hudbu a mít přehled o novinkách.
These apps will help you stay in touch with friends, quickly get to your documents and important info, listen to your music, and stay up to date on the news.

Jiná slova

Czech
  • Poslouchat hudbu

Ještě více překladů v česko-anglickém slovníku od bab.la.