česko-anglicko překlad pro "poslední instance"

CS

"poslední instance" anglický překlad

CS

poslední instance

volume_up
poslední instance
Je to poslední instance, jak uvedla komisařka Redingová, ale důležitá.
It is a last resort, as Commissioner Reding said, but an important one.
ECB skutečně zachraňuje, plní tak svou úlohu poskytovatele půjček poslední instance.
The ECB did in fact, in its role as lender of last resort.
V konečném důsledku Centrální banka splnila svou úlohu poskytovatele půjček poslední instance.
In the end the Central Bank did its job as lender of last resort.

Příklady použití pro "poslední instance" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to poslední instance, jak uvedla komisařka Redingová, ale důležitá.
It is a last resort, as Commissioner Reding said, but an important one.
CzechECB skutečně zachraňuje, plní tak svou úlohu poskytovatele půjček poslední instance.
The ECB did in fact, in its role as lender of last resort.
CzechV konečném důsledku Centrální banka splnila svou úlohu poskytovatele půjček poslední instance.
In the end the Central Bank did its job as lender of last resort.
CzechNezapomínejme, že se jedná pouze o soud poslední instance, takže prvotní odpovědnost spočívá na státech samotných.
Let us not forget that this is only a court of last resort, so the primary responsibility lies with the states themselves.
CzechStálý krizový mechanismus bude sloužit jen jako úplně poslední instance v případě, že se země dostane do velkých hospodářských obtíží.
The permanent crisis mechanism will act as an absolutely last resort if a country gets into major economic difficulties.
Czechvěřitel poslední instance
CzechDalší poznámka se týkala posílené spolupráce coby poslední instance, tedy toho, zda jsme skutečně udělali vše, abychom našli řešení přijatelné pro všechny členské státy.
Another comment concerned the ultima ratio, whether we have actually done everything possible to find a solution that is acceptable to all Member States.

Podobné překlady pro "poslední instance" anglicky

instance podstatné jméno
poslední přídavné jméno
poslední kolo
poslední termín podstatné jméno
English
poslední bitva podstatné jméno
English
poslední dobou příslovce
English
poslední dobou
English
poslední úder podstatné jméno
English
poslední dny podstatné jméno
English
poslední kapka podstatné jméno
poslední vůle podstatné jméno