česko-anglicko překlad pro "poslední dny"

CS

"poslední dny" anglický překlad

CS

poslední dny {mužský rod }

volume_up
poslední dny
volume_up
last days {podstatné jméno}
Dámy a pánové, jak víte, poslední dny konference probíhaly, abych tak řekl, ve vzrušené atmosféře nejistoty.
Ladies and gentlemen, as you know, the last days of the Conference were conducted in a very, so to speak, electrified atmosphere of uncertainty.

Příklady použití pro "poslední dny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJak staré by měly zprávy být (od možnosti za poslední tři dny až po libovolný čas).
How far back to go to get messages (from as short as the last three days to any time).
CzechA když všichni ti malí drozdové vzlétnou, bude to znít jako poslední čtyři dny.
When all the little mockingbirds fly away, they're going to sound like the last four days.
CzechA moje poslední otázka: před několika dny zemřelo na libyjském pobřeží 600 lidí.
My last question: 600 people died on the Libyan coast a few days ago.
CzechPoslední dny byly projevem hrubé neserióznosti Ruska jakožto obchodního partnera.
The last few days have borne witness to Russia's serious unreliability as a trading partner.
Czech(DE) Paní předsedající, dámy a pánové, poslední dny určovala rozprava o euru, rozprava o Řecku.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, the debate about the euro, the debate about Greece, has defined recent days.
CzechJen za poslední čtyři dny se na ostrově Lampedusa vylodilo více než 4 000 uprchlíků z nedalekého Tuniska.
In fact, over 4 000 refugees from nearby Tunisia have been recorded landing on the island of Lampedusa in the last four days alone.
CzechZa poslední dva dny jsem odeslala celkem tři e-maily, v nichž jsem žádala o poskytnutí zprávy ve francouzštině, bez odpovědi.
I have now sent a total of three e-mails over the last two days asking for the report in French, with no response.
CzechDámy a pánové, jak víte, poslední dny konference probíhaly, abych tak řekl, ve vzrušené atmosféře nejistoty.
Ladies and gentlemen, as you know, the last days of the Conference were conducted in a very, so to speak, electrified atmosphere of uncertainty.
CzechDůkazem složitosti vyjednávání je fakt, že byla o den prodloužena a že poslední dva dny probíhala i v noci.
The fact that the negotiations were extended by one day and that they were conducted through the last two nights is testimony to their difficulty.
CzechJak říká pan John Purvis, poslední dva dny u něj za své cíle lobbovali různí aktivisté zapojení v této specifické oblasti.
As Mr John Purvis says, he has been lobbied for the last two days by various actors in this particular scene as to what they want to achieve.
CzechA to, o čem bych dnes chtěl mluvit jsou některé myšlenky, jež podle mého fantastickým způsobem rezonují se vším, o čem se tu mluvilo poslední dva dny.
And what I'd like to talk a little bit about today are some ideas that I think have just tremendous resonance with all the things that have been talked about the last two days.

Podobné překlady pro "poslední dny" anglicky

dny podstatné jméno
English
poslední přídavné jméno
poslední kolo
poslední termín podstatné jméno
English
poslední bitva podstatné jméno
English
poslední dobou příslovce
English
poslední dobou
English
poslední úder podstatné jméno
English
parné letní dny podstatné jméno
English
poslední kapka podstatné jméno
poslední vůle podstatné jméno
všední dny podstatné jméno
English
zbývající dny podstatné jméno