česko-anglicko překlad pro "poslechnout"

CS

"poslechnout" anglický překlad

CS

poslechnout {sloveso}

volume_up
Ale je důležité si to poslechnout, protože to jsou věci nepopiratelné a jasné.
But it's imperative that we listen because it's undeniable and definitive.
Ano, je to tak, zkuste si však tuto diskusi poslechnout zleva doprava a shora dolů.
Yes, but listen to this debate from left to right and upwards and downwards.
Místo toho byste si měli poslechnout hlas lidu a místních společenství!
You should listen instead to the voice of the people and local communities!
Já musím poslechnout a být na jednání přítomna.
I must obey and be present at that.

Příklady použití pro "poslechnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAno, je to tak, zkuste si však tuto diskusi poslechnout zleva doprava a shora dolů.
Yes, but listen to this debate from left to right and upwards and downwards.
CzechAle je důležité si to poslechnout, protože to jsou věci nepopiratelné a jasné.
But it's imperative that we listen because it's undeniable and definitive.
CzechNyní budeme mít znovu to potěšení poslechnout si Mládežnický orchestr Evropské unie.
We now have the pleasure of listening once again to the European Union Youth Orchestra.
CzechZ tohoto důvodu musí být přítomný a tento vzkaz si musí poslechnout.
That is why he needs to be present and endure the message that will be delivered.
CzechMísto toho byste si měli poslechnout hlas lidu a místních společenství!
You should listen instead to the voice of the people and local communities!
CzechMěli bychom si poslechnout názor zpravodaje, pana Crowleye.
It is appropriate that we should hear the opinion of the rapporteur, Mr Crowley.
CzechProto by mohlo být užitečné si poslechnout názor pana Barrosa konkrétně na situaci v Eritreji.
It might therefore be useful to hear Mr Barroso's view on the state of Eritrea in particular.
CzechProtože jsem školený doma, šel jsem si jednou poslechnout jeho proslov.
Since I'm home-schooled, I went to go hear him speak one day.
CzechTakže moje první otázka zní: Jste připraveni poslechnout si o problému záplavy možnostmi?
So for my first question for you today: Are you guys ready to hear about the choice overload problem?
CzechKdykoli se blížím k závěru, vidím, že si mě přicházejí poslechnout davy!
Whenever I conclude, I see crowds coming in to listen!
CzechChcete-li si poslechnout některý zvuk v seznamu Události, klikněte na požadovaný zvuk a poté na tlačítko Test.
To preview any sound in the Program Events list, click the sound, and then click Test.
CzechKolegové, informace pro ty z vás, kdo si chtějí poslechnout vysvětlení týkající se hlasování o panu Tőkésovi:
Colleagues, for those who would like to listen to the explanation about the Tőkés vote:
CzechSe službou Xbox Music Pass si budete moci kdykoli poslechnout hudbu, na kterou zrovna máte náladu.
Get the music you want when you want it with Xbox Music Pass.
CzechSe službou Xbox Music Pass si budete moct kdykoli poslechnout hudbu, na kterou zrovna máte náladu.
Get the music you want when you want it with Xbox Music Pass.
CzechBude mi potěšením poslechnout si názor vás, kdo jste dnes ve sněmovně, a znovu si vezmu slovo na závěr.
I am happy to listen to the views of those of you in the Chamber and to speak again at the end.
CzechPo veškeré kritice, již jsme si vyslechli, jsem přesvědčen, že máme právo poslechnout si pravdu.
After all the criticisms that have been voiced, I believe that we also have the right to hear that truth.
CzechJen mi řekli: "To si musíš poslechnout."
And what happened was I was sent this piece of audio and had no idea who generated the audio.
CzechBylo by zajímavé poslechnout si, jak by Rada vysvětlovala, co je rasová skupina a jaké rasové skupiny existují.
It would be interesting to hear the Council clarify what a racial group is and which racial groups exist.
CzechEvropská rada nám všem dává příležitost si velmi pečlivě poslechnout, co bude říkat ministerský předseda, pan Cowen.
The European Council gives us all an opportunity to listen very carefully to what Prime Minister Cowen will say.
CzechJe pro mě ale překvapivě složité shlédnout významný fidžijský film, poslechnout si fidžijskou muziku a to nemluvím o fidžijských novinách.
It's actually surprisingly hard for me to see a Fijian feature film.