česko-anglicko překlad pro "poslat vzkaz"

CS

"poslat vzkaz" anglický překlad

CS

poslat vzkaz {sloveso}

volume_up
Dnešním hlasováním chceme poslat vzkaz Radě, že se jedná o vůli Parlamentu; nyní je na Radě převzít odpovědnost.
Through this vote today, we want to send a message to the Council that this is Parliament's will; now it is up to the Council to take on its responsibilities.

Příklady použití pro "poslat vzkaz" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVzkaz musíme poslat těm, kdo mají na tyto záležitosti vliv. Lisabonská smlouva je mrtvá.
The message has to be sent to those who are influential in these matters: the Lisbon Treaty is dead.
CzechNašim občanům bychom dnes měli poslat vzkaz ne o tom, "co pro nás Evropa může udělat", ale především "co mohu udělat já pro Evropu".
The message we should send to our citizens today is not one of 'what Europe can do for us' but first of all 'what I can do for Europe'.
CzechDnešním hlasováním chceme poslat vzkaz Radě, že se jedná o vůli Parlamentu; nyní je na Radě převzít odpovědnost.
Through this vote today, we want to send a message to the Council that this is Parliament's will; now it is up to the Council to take on its responsibilities.
CzechJiž v této rané etapě, ještě než se bude projednávat legislativní text, se snaží Komisi poslat vzkaz, jenž je pozitivní pro naše zemědělce.
Even at this early stage, it aims to send the Commission what is a positive message for our farmers, pending receipt of the legislative text.

Podobné překlady pro "poslat vzkaz" anglicky

vzkaz podstatné jméno
English
poslat sloveso
poslat pryč sloveso
poslat do důchodu sloveso
poslat hubičku sloveso
poslat k čertu sloveso
English
poslat ke dnu sloveso
English
poslat krátkou textovou zprávu sloveso
English
poslat na dobírku sloveso
poslat poštou
English
poslat pro sloveso
poslat reklamní leták sloveso
poslat zpátky sloveso