česko-anglicko překlad pro "poslaný"

CS

"poslaný" anglický překlad

volume_up
poslaný {příd. jm. m.}
CS

poslaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
poslaný
volume_up
posted {příd. jm.}
poslaný (také: vyexpedovaný)

Příklady použití pro "poslaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNemohou si však stěžovat, protože se obávají, že by byly vyhozeny a poslány zpět domů.
However, they cannot complain as they are afraid that they will be sacked and sent home.
CzechPrijmout pouze soubory, které jsou poslány zpet na puvodní server
Accept only cookies that get sent back to the originating server
CzechDvě třetiny deportovaných tvořily ženy a děti, které byly poslány na Sibiř zhruba na deset let.
Two thirds of the deportees were women and children who were sent to Siberia for approximately 10 years.
CzechTohle je nemocniční monitor z Los Angeles, poslaný do Číny.
This is a hospital monitor from Los Angeles, sent to China.
CzechA ode dneška za deset let do Afriky budou poslány miliardy a pořád budeme mít stejné problémy.
And then 10 years from now, billions will again have gone into Africa, and we would still have the same problems.
CzechVčera se tento mechanismus poprvé projevil tím, že prostřednictvím systému přijatého mechanismu byly Řecku poslány prostředky od zemí EU.
Yesterday, this mechanism was manifested for the first time in funds being sent to Greece by EU countries through the system of this agreed mechanism.
CzechPovažuji za plýtvání peněz, když Dánsko posílá EU peníze jen proto, aby poté, co projdou byrokratickým systémem, byly poslány zpět do Dánska.
I believe that it is a waste of money for Denmark to send money to the EU only for it to be sent back to Denmark after having done the rounds through the bureaucratic system.
CzechV Brazílii jsou totiž obvykle jako první poslány do vládních zařízeních, určených k jejich roztřídění, ve kterých jsou většinou podmínky stejně špatné, jako u pašeráků.
In Brazil, they are usually first sent to governmental triage facilities, in which most of the cases, the conditions are as bad as with the traffickers.
CzechNemám čas na to, abych dal Parlamentu detail cestovní mapy, kterou přijal ECOFIN minulý prosinec, ale dovolte mi, abych v rychlosti přečetl některé ze závazků, které byly poslány Komisi.
I have no time to give the Parliament details of the road map adopted last December by Ecofin, but allow me in half a minute just to read some of the commitments that were sent to the Commission.