česko-anglicko překlad pro "posláno"

CS

"posláno" anglický překlad

volume_up
posláno {příč. min.}
EN
volume_up
poslaný {příd. jm. m.}
volume_up
poslaný email {m}
CS

posláno {příčestí minulé}

volume_up
posláno (také: zasláno)
volume_up
posted {příč. min.}

Příklady použití pro "posláno" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech. - Odůvodněné stanovisko bylo do Irska posláno 14. listopadu 2007.
Member of the Commission. - A reasoned opinion was sent to Ireland on 14 November 2007.
CzechKaždé slovo, které na Googlu vyhledáte je uloženo a posláno těmto zločincům.
Every single Google search you type is saved and sent to the criminals.
CzechA dítě bylo posláno do dětského domova na tři dny.
And the child was sent to a foster home for three days.
CzechKomise vlastně přijala sdělení o uplatňování směrnice, jež bylo Parlamentu posláno v lednu 2010.
In fact, the Commission adopted a communication on the application of the directive, which was sent to Parliament in January 2010.
CzechVědecké embargo - jestli to bude posláno do časopisu Nature, doufejme, že to přijmou - zabývá se stavem soucítění, nepodmíněného soucítění.
The scientific embargo -- if ever has been to submitted to "Nature," hopefully, it will be accepted. It deals with the state of compassion, unconditional compassion.
CzechPřesto však v současné době zastáváme pozici, že ti, kteří dokáží opustit Severní Koreu, často nejsou v ostatních zemích přijati a mnoho z nich je posláno zpět.
However, we currently have a situation where those who manage to leave North Korea are often not admitted into another country and many are sent back.