česko-anglicko překlad pro "portfolio"

CS

"portfolio" anglický překlad

EN

"portfolio" český překlad

volume_up
portfolio {podstatné jméno}
CS

portfolio {střední rod}

volume_up
portfolio
volume_up
portfolio {podstatné jméno}
Portfolio je investováno do aktiv s pevným výnosem denominovaných v eurech.
The portfolio is invested in euro-denominated fixed income assets.
Spotřebitelské portfolio je opravdu velmi důležité.
The consumer portfolio is really very important.
Předmět: Portfolio Komise pro oblast sportu
Subject: A Commission portfolio for sport
EN

portfolio {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
portfolio
The portfolio is invested in euro-denominated fixed income assets.
Portfolio je investováno do aktiv s pevným výnosem denominovaných v eurech.
The consumer portfolio is really very important.
Spotřebitelské portfolio je opravdu velmi důležité.
Subject: A Commission portfolio for sport
Předmět: Portfolio Komise pro oblast sportu

Příklady použití pro "portfolio" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPortfolio je investováno do aktiv s pevným výnosem denominovaných v eurech.
The portfolio is invested in euro-denominated fixed income assets.
CzechJe rovněž důležité, že jsme přizpůsobili obchodní portfolio.
It is also important that we have adapted the trading book and banking book.
CzechTěším se na pokračování naší vynikající spolupráce v budoucnu, ať bude mé portfolio jakékoli.
I look forward to continuing our excellent cooperation in the future, whatever the portfolio in my case.
CzechPřesto nebude do zátěžových testů bankovní portfolio zahrnuto.
Yet the banking book will not be included in the stress test.
CzechTo znamená, že pan Hahn spolu s dalšími bude mít stále ještě dost práce, aby dal toto portfolio do pořádku.
This means that there is still a great deal for Mr Hahn to do, among others, to put this portfolio in order.
CzechProto se obracíme na pana Hahna s výzvou, aby s ohledem na toto velmi důležité portfolio učinil rázná opatření.
This is why we are calling on Mr Hahn to take drastic measures with regard to his very important portfolio.
CzechPortfolio devizových rezerv ECB se skládá z amerických dolarů, japonských jenů, zlata a zvláštních práv čerpání.
The ECB’s foreign reserves portfolio consists of US dollars, Japanese yen, gold and special drawing rights.
CzechKapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování (
Capital requirements for the trading book and for re-securitisations, and the supervisory review of remuneration policies (
CzechZa sebe a za své portfolio mohu říci, že v tomto výrazu je "sociálně" důležitější než "tržní".
I can say, for me personally and for my portfolio, that in this expression, the 'social' is more important than the 'market'.
CzechSpotřebitelské portfolio je opravdu velmi důležité.
The consumer portfolio is really very important.
CzechVaše portfolio patří k těm nejtěžším.
You have one of the most difficult portfolios to deal with.
CzechEvropská unie již má v Egyptě široké portfolio programů a každoročně zde vydá téměř 150 milionů EUR.
The European Union already has a wide portfolio of programmes in place in Egypt and spends close to EUR 150 million a year there.
CzechPortfolio devizových rezerv ECB se skládá z amerických dolarů, japonských jenů, ze zlata a zvláštních práv čerpání (SDR).
The ECB’s foreign reserves portfolio consists of US dollars, Japanese yen, gold and Special Drawing Rights (SDRs).
CzechPředmět: Portfolio Komise pro oblast sportu
CzechNyní ještě není možné jasně vidět všechny dopady současné situace na naše portfolio a na rozvoj našich činností.
The full implications of the current situation on our portfolio and on the development of our business cannot yet be clearly seen.
Czech., prostě každá komisařka má portfolio, jehož význam je podstatný.
I could mention Neelie Kroes, Dalia Grybauskaite and so on, as simply all of my female colleagues hold very significant portfolios.
CzechMyslím, že paní Flautreová má pravdu, když říká, že už pro samotnou podstatu nemůže existovat přitažlivější portfolio, než je rozšíření.
I think Mrs Flautre is right that there cannot be, by definition, a more attractive portfolio than enlargement.
CzechJestliže investujete do dehtových písků nebo břidličného oleje, pak máte portfolio, které je napěchováno sub-primárními uhlíkovými aktivy.
If you are investing in tar sands or shale oil, then you have a portfolio that is crammed with sub-prime carbon assets.
CzechPodle tohoto orgánu byl šok způsobený bankovním portfoliem nereálný, takže v této fázi nemělo smysl toto portfolio testovat.
It felt that a banking book shock was unrealistic, and so there was no point in carrying out tests on the banking book at this stage.
CzechJednotlivé národní centrální banky nebo sloučené národní centrální banky zastupující ECB obvykle spravují pouze jedno portfolio v amerických dolarech nebo japonských jenech.
Each NCB or pool of NCBs usually manages a single US dollar or Japanese yen portfolio as an agent of the ECB.