česko-anglicko překlad pro "pornografie"

CS

"pornografie" anglický překlad

volume_up
autor pornografie {podstatné jméno}
CS

pornografie {ženský rod}

volume_up
pornografie
volume_up
pornography {podstatné jméno}
Obsah webu je nežádoucí, například pornografie nebo protizákonné materiály.
The site offers objectionable content, such as pornography or illegal materials.
Sexuální vykořisťování nezletilých a dětské pornografie závažně porušují lidská práva.
The sexual exploitation of minors and child pornography are a grave violation of human rights.
Boj proti šíření dětské pornografie musí být prioritou.
The fight against the dissemination of child pornography must be prioritised.

Příklady použití pro "pornografie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechObsah webu je nežádoucí, například pornografie nebo protizákonné materiály.
The site offers objectionable content, such as pornography or illegal materials.
CzechZa třetí se musíme rozhodným způsobem snažit o vymýcení dětské pornografie.
Thirdly, determined efforts should be made to eradicate child pornography.
Czech(RO) Sexuální vykořisťování dětí a dětská pornografie jsou velmi závažnými trestnými činy.
(RO) Sexual exploitation of children and child pornography are very serious crimes.
CzechPohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie (
Sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography (
CzechV Evropské unii nesmí být žádným způsobem tolerována ani pedofilie, ani dětská pornografie.
There must be zero tolerance for paedophilia and child pornography in the European Union.
CzechSexuální vykořisťování nezletilých a dětské pornografie závažně porušují lidská práva.
The sexual exploitation of minors and child pornography are a grave violation of human rights.
CzechBude to pornografie, Sex ve městě nebo možná legrační videa koček.
It's going to be pornography, "Sex and the City," or maybe watching funny videos of cats.
CzechDětská pornografie není ve všech svých formách ničím jiným než zločinem proti lidskosti.
Child pornography in all its manifestations is no more and no less than a crime against humanity.
CzechBoj proti šíření dětské pornografie musí být prioritou.
The fight against the dissemination of child pornography must be prioritised.
CzechA když to dojde až sem, tak tu stojí "XXX": Pornografie moci.
When it gets up to here, there's "XXX" -- the pornography of power.
CzechOhavnosti jako dětská pornografie a pedofilie stejně jako internetové podvody musí být zastaveny.
Abominations such as child pornography and paedophilia, as well as Internet fraud, must be stopped.
CzechTaké velice doufám v evropskou finanční koalici proti komerčním snímkům dětské pornografie.
I also have high hopes of the European financial coalition against commercial images of child pornography.
CzechMusíme využít všech dostupných prostředků, abychom dostupnosti dětské pornografie na internetu zabránili.
We must make every effort to prevent child pornography being made available over the Internet.
CzechDětská pornografie je stále se zvětšujícím globálním problémem.
Child pornography is an ever-increasing global problem.
CzechMusíme využít všech prostředků, abychom šíření dětské pornografie v komunikačních sítích zastavili.
We must use all our strength to combat the availability of child pornography in communications networks.
CzechJako nevyžádaná pošta vám mohou být doručeny reklamy, podvodné návody, pornografie nebo i právoplatné nabídky.
Junk e‑mail might include advertisements, fraudulent schemes, pornography, or legitimate offers.
CzechMusel jste se poprat s problémy jako dětská pornografie.
You've had to wrestle with issues like child pornography.
CzechKomise chce také zřídit evropskou finanční koalici proti komerčním snímkům dětské pornografie.
The Commission also wants to set up a European financial coalition against commercial images of child pornography.
CzechPodle údajů Interpolu počet nových snímků s tématikou dětské pornografie na internetu každým rokem roste.
According to Interpol data, the number of new images of child pornography on the internet grows every year.
Czech(FR) ... především v oblasti obchodování s lidmi, sexuálního zneužívání dětí a dětské pornografie.
(FR) ... particularly as far as people trafficking, the sexual exploitation of children and child pornography are concerned.