CS

poradce {mužský rod }

volume_up
poradce (také: rádce)
volume_up
advisor {podstatné jméno}
Vypracovala jsem diagram, který znázorňuje kariéru vašeho zvláštního poradce.
I have produced a diagram which shows the career of your special advisor.
Ve výchozím nastavení Poradce hodnocením obsahu blokuje všechny nehodnocené weby.
By default, content advisor will block unrated websites.
Poradce pro upgrade na systém Windows 7 může obsahovat odkazy na weby a služby.
The Windows 7 Upgrade Advisor application may contain links to websites and services.
poradce (také: konzultant)
volume_up
consultant {podstatné jméno}
Dánský finanční poradce Kim Valentin navrhuje vytvořit záchranný fond financovaný samotnými bankami.
Danish financial consultant Kim Valentin suggests a rescue fund financed by the banks themselves.
Jestliže plánujete uspořádat ve svém regionu akci zaměřenou na EU, najděte si přednášejícího z řad odborníků na problematiku EU (právníka, poradce, akademika).
Find an EU expert speaker (lawyers, consultants, academics) if you're planning an EU-focused event in your area.
poradce (také: rádce)
volume_up
adviser {podstatné jméno}
V případě pochybností se obraťte na evropského poradce pro oblast zaměstnání.
To find out if this is the case, contact a European employment adviser.
Pokud potřebujete více informací, obraťte se na evropského poradce pro oblast zaměstnání.
If you need additional information you can contact a European employment adviser.
S dalšími dotazy se můžete obracet na evropského poradce pro oblast zaměstnání.
If you need further support, contact a European employment adviser.
poradce
volume_up
counselor {podstatné jméno}
V rychlosti jsem mu vysvětlila, že bych vyškolila psychosociální poradce, otevřela centra, a vysvětlila mu důvody proč.
And I explained to him quickly, I would train psycho-social counselors, I would open centers, and I explained to him why.
. ~~~ Přepracovali jsme prvek duševního zdraví základní zdravotní péče tím, že jsme do systému zařadili psychosociální péči a psychosociální poradce.
We revised the mental health component of the primary health care services by adding psycho-social care and psycho-social counselors to the system.
poradce
volume_up
counsellor {podstatné jméno}

Příklady použití pro "poradce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDalší informace naleznete v tématu Poradce při potížích se zařízeními Bluetooth.
For more information, see Troubleshoot problems with Bluetooth enabled devices.
CzechDalší informace naleznete v tématu Poradce při potížích s připojením k Internetu.
For more information, see Troubleshoot problems with an Internet connection.
CzechPoradce pro upgrade na systém Windows 7 může obsahovat odkazy na weby a služby.
The Windows 7 Upgrade Advisor application may contain links to websites and services.
CzechPokud problém nebude vyřešen, vyzkoušejte zbývající automatické poradce při potížích.
If it doesn't fix the problem, try the rest of the automated troubleshooters.
CzechZároveň doporučujeme stáhnout a spustit Poradce pro upgrade na systém Windows 7.
We also recommend downloading and running the Windows 7 Upgrade Advisor.
CzechNa kartě Obsah v části Poradce hodnocením obsahu klikněte na tlačítko Nastavení.
Click the Content tab, and then, under Content Advisor, click Settings.
CzechKlikněte na kartu Poradce při potížích a dále na tlačítko Změnit nastavení.
Виберіть вкладку Виправлення неполадок і натисніть кнопку Змінити настройки.
CzechDalší informace naleznete v části Poradce při potížích s instalací aktualizací.
For more information, see Troubleshoot problems with installing updates.
CzechPokud potřebujete více informací, obraťte se na evropského poradce pro oblast zaměstnání.
If you need additional information you can contact a European employment adviser.
CzechVíce informací naleznete v části Poradce při potížích s instalací aktualizací.
For more information, see Troubleshoot problems with installing updates.
CzechDalší informace naleznete v tématu Spuštění Poradce při potížích s kompatibilitou.
For more information, see Open the Program Compatibility troubleshooter.
CzechVypracovala jsem diagram, který znázorňuje kariéru vašeho zvláštního poradce.
I have produced a diagram which shows the career of your special advisor.
CzechV případě pochybností se obraťte na evropského poradce pro oblast zaměstnání.
To find out if this is the case, contact a European employment adviser.
CzechPokud se spuštěním Poradce při potížích se sítí potíže nevyřešily, postupujte takto:
If running the Network troubleshooter didn't solve the problem, then follow these steps:
CzechSpusťte Poradce pro optimalizaci výkonu kliknutím na tlačítko Další v pravém spodním rohu.
Run the Performance troubleshooter by clicking Next in the lower-right corner.
CzechPožádejte osobu, kterou žádáte o pomoc, aby spustila poradce při potížích.
Ask the person that you're requesting help from to run the troubleshooter.
CzechPokud poradce při potížích nedokáže problém opravit, vyzkoušejte následující postup:
If the troubleshooter isn't able to fix the problem, try the following:
CzechNa kartě Obsah v části Poradce hodnocením obsahu klikněte na tlačítko Povolit.
Click the Content tab, and then, under Content Advisor, click Enable.
CzechDalší informace naleznete v tématu Poradce při potížích s hledáním počítačů v domácí síti
For more information, see Troubleshoot problems finding computers on a home network.
CzechKaždý z nich má své poradce, aby jim radili, aby pak mohli radit prezidentovi.
Each of those people in turn has advisers who advise them, so they can advise the president.