CS

porážka {ženský rod}

volume_up
porážka (také: přehlasování, zmaření)
volume_up
defeat {podstatné jméno}
Nejen porážka nacismu, ale i porážka komunismu patří k dědictví sjednocené a mírové Evropy.
Not only the defeat of Nazism but also the defeat of Communism is part of the heritage of united and peaceful Europe.
Je to velké vítězství energetických oligopolů a porážka spotřebitelů v Evropě.
It is a big victory for the energy oligopolies and it is a defeat for consumers in Europe.
This is a defeat for families with young babies.
porážka (také: krveprolití, masakr)
volume_up
slaughter {podstatné jméno}
Taková porážka je spíše zvykem divokých a primitivných kmenů a my bychom s ní neměli souhlasit.
Such slaughter is, rather, a custom of savage and primitive tribes, and we should not agree to it.
(PL) Pane předsedající, rituální porážka zvířat, která jim působí obrovské utrpení, je neslučitelná s naší civilizací.
(PL) Mr President, the ritual slaughter of animals, which causes them extreme suffering, is inconsistent with our civilisation.
Souhlasím s panem Parishem, že by rituální porážka měla mít své označení, aby spotřebitelé věděli, co si kupují a co svou koupí podporují.
I agree with Mr Parish's point that religious slaughter should be labelled accordingly, so that consumers know what they are buying and what they are supporting.
porážka (také: prohra, ztráta)
volume_up
loss {podstatné jméno}
porážka (také: lízání, nátěr, nářez, výprask)
volume_up
licking {podstatné jméno}
porážka (také: výprask)
volume_up
thrashing {podstatné jméno}
porážka (také: zmasakrování)
volume_up
butchering {podstatné jméno}
porážka

Příklady použití pro "porážka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to velké vítězství energetických oligopolů a porážka spotřebitelů v Evropě.
It is a big victory for the energy oligopolies and it is a defeat for consumers in Europe.
CzechNení to vítězství, ale ani porážka a trenér žije dalším zápasem.
It is not a triumph, but it is not a defeat; and the manager lives to fight another day.
CzechTaková porážka je spíše zvykem divokých a primitivných kmenů a my bychom s ní neměli souhlasit.
Such slaughter is, rather, a custom of savage and primitive tribes, and we should not agree to it.
CzechNejen porážka nacismu, ale i porážka komunismu patří k dědictví sjednocené a mírové Evropy.
Not only the defeat of Nazism but also the defeat of Communism is part of the heritage of united and peaceful Europe.
CzechPokud se to nepovede, je to porážka pro obě strany.
If it goes wrong, it is a case of mutual defeat.
CzechTo je porážka pro zpravodaje, protože základní práva jsou cosi, co by mělo Parlament spojovat, ne rozdělovat.
That is a defeat for the rapporteur, as fundamental rights are something that should unite, and not divide, Parliament.
CzechJe to porážka rodin s malými dětmi.
This is a defeat for families with young babies.
Czech(PL) Pane předsedající, rituální porážka zvířat, která jim působí obrovské utrpení, je neslučitelná s naší civilizací.
(PL) Mr President, the ritual slaughter of animals, which causes them extreme suffering, is inconsistent with our civilisation.
CzechPorážka mohla přijít snadno.
CzechV některých případech je lépe zbavit se choroby zabitím zvířete na vlastní farmě, pod podmínkou, že porážka proběhne humánním způsobem.
Sometimes it is better to contain sickness by slaughtering an animal on its own farm, as long as this is done in a humane manner.
Czech. - (PT) Dnešní porážka, kterou utrpěla Rada ze strany Evropského parlamentu, je důležitým vítězstvím v boji pracujících.
in writing. - (PT) Today's defeat suffered by the Council at the hands of the European Parliament is an important victory in the workers' struggle.
CzechPorážka Kaddáfího není životně důležitá jen pro Libyi - je životně důležitá pro miliony Arabů, kdekoli v arabském světe, kteří bojují za svobodu.
The defeat of Gaddafi is not only vital for Libya: it is vital for the millions of Arabs elsewhere in the Arab world who are struggling for freedom.
CzechSouhlasím s panem Parishem, že by rituální porážka měla mít své označení, aby spotřebitelé věděli, co si kupují a co svou koupí podporují.
I agree with Mr Parish's point that religious slaughter should be labelled accordingly, so that consumers know what they are buying and what they are supporting.
CzechO velkém hrdinovi Achillovi, jenž, když se účastnil bitvy, vítězství bylo jisté, ale pokud se z bitvy stáhnul, porážka byla nevyhnutelná.
They told him of a great hero called Achilles, who, when he participated in battle, victory was assured, but when he withdrew from the battle, defeat was inevitable.
CzechV dnešní době je porážka zvířat k vlastní potřebě povolena i mimo jatky (s výjimkou dobytka), prasata, ovce a kozy musí být však předtím omráčeny.
Today, the slaughter of animals for private consumption is permitted outside slaughterhouses (except cattle), but pigs, sheep and goats must have previously been stunned.
CzechSouhlasím s tím, že porážka zvířat ve velkém by měla být prováděna s řádným ohledem na humanitární standardy s cílem omezit utrpení, které zvířata zažívají.
I agree that the largescale slaughter of animals should be carried out with due regard for humanitarian standards, limiting the suffering experienced by animals.
CzechJe to vítězství pro severní země a porážka pro země středomořské oblasti, které nejsou schopny bránit vysoce kvalitní přírodu na svém území.
This is a victory for the countries of the North and a defeat for the countries of the Mediterranean area which have been unable to defend the highly vocational nature of their territories.