česko-anglicko překlad pro "popularizovat"

CS

"popularizovat" anglický překlad

CS

popularizovat {sloveso}

volume_up
popularizovat
volume_up
to popularise {sl.} [brit. angl.]
popularizovat

Příklady použití pro "popularizovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme popularizovat dobré návyky při konzumaci alkoholu a konzumaci nízkoalkoholických nápojů, tedy piva a vína.
We must popularise good habits in alcohol consumption and the consumption of low-alcohol beer and wine.
CzechTakové akty uznání genocidy Romů musí učinit každý členský stát a, kromě toho, znalosti o této kapitole našich dějin je nutné mezi občany popularizovat.
Such acts of recognition of the Roma genocide must be made by every Member State and, furthermore, knowledge about this chapter in our history must be publicised among Europe's citizens.