česko-anglicko překlad pro "popud"

CS

"popud" anglický překlad

CS

popud {mužský rod }

volume_up
1. generál
popud (také: iniciativa, podnikavost)
volume_up
initiative {podstatné jméno}
Na můj popud skupina PPE-DE znovu předložila k projednání různé změny.
The PPE-DE Group has again tabled various amendments at my initiative.
volume_up
spur {podstatné jméno}
popud (také: hnací síla, impuls)
volume_up
impetus {podstatné jméno}
Prvotní popud k tomu ovšem musí přijít od zákonodárců samotných.
Obviously, the primary impetus for this must come from the law-makers themselves.
popud (také: narážka, podnět, pokyn, tágo, úloha)
volume_up
cue {podstatné jméno}
popud (také: pobídka, stimul)
volume_up
inducement {podstatné jméno}
2. ekologie
popud
volume_up
impulse {podstatné jméno}
popud
volume_up
stimulus {podstatné jméno}

Příklady použití pro "popud" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPrvotní popud k tomu ovšem musí přijít od zákonodárců samotných.
Obviously, the primary impetus for this must come from the law-makers themselves.
CzechNa můj popud skupina PPE-DE znovu předložila k projednání různé změny.
The PPE-DE Group has again tabled various amendments at my initiative.
CzechPoté naší rekonstrukci dalo počáteční popud uhlí.
Then, it was coal giving an initial push to our reconstruction.
CzechNěmecké předsednictví dalo k této strategii popud.
CzechJsem však přesvědčen, že musíme i nadále bojovat a vyvíjet tlak na Čínu, aby se otevřela, a nikoli ji dávat popud, aby se uzavírala.
However, I believe that we must continue to fight for and put pressure on China to open up, rather than encourage it to shut itself off.
CzechScotland Yard už pro to možná připravuje půdu, ale já si myslím, že by bylo dobré, kdyby se toto vyšetřování odehrávalo na popud OSN.
Scotland Yard may already be doing some preparatory work on this, but I think it would be good if this investigation were to take place by order of the UN.
CzechNení to poprvé, kdy jsme se ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů na popud občanů začali zabývat ukončením tohoto krutého obchodování.
For the Committee on Internal Market and Consumer Protection it is not the first time we have taken up citizens' concern to end the cruel trade.
CzechNa popud mé milé kolegyně paní Kroesové schválila Komise dne 19. května digitální agendu, která obsahuje můj plán, jehož součástí jsou autorská práva a internet.
The digital agenda adopted by the Commission on 19 May, at the dynamic instigation of my colleague and friend, Mrs Kroes, contains my roadmap, which covers copyright and the Internet.