česko-anglicko překlad pro "popohnat"

CS

"popohnat" anglický překlad

EN
CS

popohnat {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "popohnat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTato zpráva by měla popohnat britskou vládu, aby zastavila veškeré platby do EU, dokud se tento Parlament smysluplně s podvody - abychom použili to správné slovo - nevypořádá.
This report should spur the British Government to withhold all payments to the EU until fraud - to use its proper name - is meaningfully tackled by this Parliament.
CzechDoufáme, že ano, ale zároveň zde znovu chceme věc popohnat, protože nelze prostě nedbat výsledku hlasování Parlamentu tak, jak v minulosti činila různá předsednictví.
We hope so, but we also want to push for it once again here, because one cannot simply disregard the vote of this Parliament as the various Presidencies have done previously.