česko-anglicko překlad pro "popis práce"

CS

"popis práce" anglický překlad

CS

popis práce {mužský rod }

volume_up
popis práce
volume_up
job description {podstatné jméno}
Tohle je popis práce nemocničního správce, který vidíte běžet na obrazovce.
This is the job description of a hospital janitor that is scrolling up on the screen.
A přesto jejich popis práce neobsahuje byť jen jedno slovo o ostatních lidských bytostech.
And yet their job description contains not one word about other human beings.

Příklady použití pro "popis práce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTohle je popis práce nemocničního správce, který vidíte běžet na obrazovce.
This is the job description of a hospital janitor that is scrolling up on the screen.
CzechA přesto jejich popis práce neobsahuje byť jen jedno slovo o ostatních lidských bytostech.
And yet their job description contains not one word about other human beings.
CzechTento nápad, znovu, přišel zespodu, od dvou Googlerů, kteří si napsali svůj vlastní popis práce a sami se nabídli pro tu práci.
And this idea, again, came from the grassroots, from two Googlers who wrote their own job descriptions and volunteered themselves for the job.
CzechPokud vedete organizaci, měli byste se ujistit, že žádné z pracovních míst – žádné z pracovních míst – nemá takový popis práce jako popis práce těch správců.
If you run an organization, you should be sure that none of the jobs -- none of the jobs -- have job descriptions like the job descriptions of the janitors.
Czech(PT) Musím poblahopřát portugalskému předsednictví k této zprávě, která obsahuje podrobný popis odvedené hodnotné práce, pro mě zejména moratorium na trest smrti.
(PT) I must congratulate the Portuguese Presidency on this report which contains a detailed description of the valuable work carried out, in particular, for me, the moratorium on the death penalty.

Podobné překlady pro "popis práce" anglicky

popis podstatné jméno
práce podstatné jméno
Mezinárodní organizace práce
diplomová práce podstatné jméno
dokončovací práce podstatné jméno
přípravné práce podstatné jméno
English
ruční práce podstatné jméno
English
týmová práce podstatné jméno
English
dojíždět do práce sloveso
English
pomalá práce podstatné jméno
průběh práce podstatné jméno
English