česko-anglicko překlad pro "popřát"

CS

"popřát" anglický překlad

EN
CS

popřát {sloveso}

volume_up
popřát (také: přát, přát si, toužit)
Chci připomenout toto lidové maďarské přání a popřát vám požehnaný nový rok.
I wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.
Nezbývá mi než vám poblahopřát a popřát vám hodně úspěchů.
It only remains for me to convey my congratulations and wish you every success.
Chci využít této příležitosti a popřát vám vše nejlepší do dalšího roku.
I take this opportunity to wish you all the very best for the coming year.

Příklady použití pro "popřát" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechLetos na podzim jsme se museli poprat s klimatickou krizí a krizí pracovních míst.
This autumn, we have had both a climate crisis and a jobs crisis to contend with.
CzechPane komisaři, nejprve bych Vám chtěl ve Vaší nové roli popřát mnoho úspěchů.
Commissioner, first of, I would like to wish you the best of luck in your new role.
CzechChtěl bych také popřát svému příteli panu Rehnovi mnoho budoucích úspěchů v Komisi.
I would also like to wish my friend, Mr Rehn, a successful future in the Commission.
CzechChci připomenout toto lidové maďarské přání a popřát vám požehnaný nový rok.
I wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.
CzechPrávě s touto myšlenkou bych vám chtěl znovu popřát vše nejlepší do roku 2008.
It is very much with this in mind that I would again wish you all the very best for 2008.
CzechDovolte mi popřát českému předsednictví hodně úspěchů v jeho funkčním období.
May I wish the Czech presidency every success during its term in office.
CzechNakonec bych chtěl panu Florenzovi popřát hodně štěstí při vypracovávání závěrečné zprávy.
Finally, I should like to wish Mr Florenz luck in drawing up the final report.
CzechChtěl bych mu popřát mnoho úspěchů v plnění povinností, které mu jsou svěřeny.
I would like to wish him every success in performing the duties which are entrusted to him.
CzechChtěl bych mu popřát mnoho úspěchů v plnění povinností, které jsou mu svěřeny.
I would like to wish him every success in performing the duties which are entrusted to him.
CzechTeď bych chtěl popřát paní Gräßleové, aby se jí podařilo dokončit její zprávy před půlnocí.
Meanwhile, may I wish Mrs Gräßle success in completing her reports before midnight.
CzechChci využít této příležitosti a popřát vám vše nejlepší do dalšího roku.
I take this opportunity to wish you all the very best for the coming year.
CzechVšem ostatním bych chtěl popřát vše nejlepší v následujícím volebním období.
I would like to wish all those who remain here all the best for the next parliamentary term.
CzechNa závěr chci panu komisaři Kovácsovi popřát mnoho úspěchů v budoucnosti.
Finally, I would like to wish Commissioner Kovács every success in his future endeavours.
CzechChci mu vyslovit své uznání a blahopřání a popřát mu mnoho úspěchů.
I want to offer him my compliments and congratulations and wish him well.
CzechChtěl bych jí popřát hodně úspěchů při plnění úkolů, které jí byly svěřeny.
I would like to wish her every success in performing the duties which have been entrusted to her.
CzechNezbývá mi než vám poblahopřát a popřát vám hodně úspěchů.
It only remains for me to convey my congratulations and wish you every success.
Czech. - (IT) Chtěl bych popřát panu Schwabovi k důležitému, mamutímu úkolu, který splnil.
I should like to congratulate Mr Schwab on the important and mammoth task he has accomplished.
CzechKonečně bych vám chtěla popřát veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
Finally, let me wish you all a merry Christmas and a happy New Year.
CzechVšem, kdo se na tom podílejí a kdo s tím souhlasí, chci popřát mnoho úspěchů.
I would like to wish great success to those who participate in this and to those who are in favour of it.
CzechMohu jen Avril, když už domluvila, popřát vše nejlepší po jejím odchodu z Evropského parlamentu.
Can I just, as Avril has finished, wish her well as she retires from the European Parliament.