česko-anglicko překlad pro "poopravit"

CS

"poopravit" anglický překlad

CS

poopravit {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "poopravit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPaní Le Penová zde již není, ale měla by si poopravit své informace.
She is no longer here, but, Mrs Le Pen, you should revise your information.
CzechJestli smím poopravit pana předsedu Komise, byl to pan Langen, a ne pan Ferber, kdo měl projev.
If I may interpret what the President of the Commission said: it was Mr Langen, not Mr Ferber, who spoke.
CzechChtěl bych poopravit zápis.
I would like, please, to set the record straight.
CzechTo jsem chtěl poopravit.
CzechPokud se týká obnovy ekonomiky a plánu hospodářské obnovy v členských státech, musím poopravit některá prohlášení.
With regard to the recovery of the economy and the economic recovery plan, in relation to the United States, I must correct some statements that have been made.
CzechAle dovolte mi poopravit jedno nedorozumění: Domnívám se, že bychom měli být v Evropské unii velmi opatrní a že bychom si neměli myslet, že ostatní nedělají nic.
But let me correct just one misunderstanding: I think we should be very careful in the European Union and not believe that others are doing nothing.
CzechProto je třeba poopravit vnímání výzkumu jako zázračného léku na vyřešení hospodářských a sociálních problémů a je třeba do výzkumu více investovat.
The perception of research as a sort of panacea to solve all economic and social problems therefore needs to be corrected, and more needs to be invested in research.