česko-anglicko překlad pro "poodstoupit"

CS

"poodstoupit" anglický překlad

CS

poodstoupit {sloveso}

volume_up
Cítím ale, že by někdo měl poodstoupit a zeptat se, kde je tato Evropská unie ve skutečném světě.
However, I feel it is incumbent on somebody to stand back and ask where this European Union is in the real world.

Příklady použití pro "poodstoupit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechCítím ale, že by někdo měl poodstoupit a zeptat se, kde je tato Evropská unie ve skutečném světě.
However, I feel it is incumbent on somebody to stand back and ask where this European Union is in the real world.
CzechEvropská úroveň dává každému možnost poodstoupit od volební rutiny, která je drsná, často nespravedlivá a vždy obtížná.
The European level enables everyone to step back a little from the electoral routine, which is brutal, often unfair and always difficult.
CzechPotřebujeme nějak poodstoupit od těch situací, jako ta moudrá stařenka, podívat se na situaci čerstvým pohledem a přijít s osmnáctým velbloudem.
Somehow, what we need to do is step back from those situations, like that wise old woman, look at the situation through fresh eyes and come up with an 18th camel.