CS

ponořený {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
ponořený (také: namočený)
volume_up
dipped {příd. jm.}
ponořený
ponořený
ponořený
volume_up
delved {příd. jm.}
ponořený (také: zablácený)
volume_up
mired {příd. jm.}

Příklady použití pro "ponořený" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechByl jsem v těchto jednáních hlavní britský vyjednávač a byl jsem do toho naprosto ponořený.
I was the chief British negotiator on the subject, and I was steeped in the issue.
Czech. - Pane předsedající, Churchill kdysi řekl, že "Rusko je rébus zahalený do mystérií a ponořený do záhad".
on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, 'Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma,' Churchill once said.
CzechBulharské zvláštní služby jsou natolik ponořeny do boje proti trestné činnosti, že si vytvořily základní reflex sledovat téměř vše, co dýchá a hýbe se.
Unfortunately, the Bulgarian special services, embroiled as they are in the fight against crime, have developed a basic reflex of watching almost anything that breathes and moves.
CzechA pokaždé jsem byl ponořený do knížky, sci-fi knížky, která unášela mou mysl do jiných světů, a uspokojovala, svým příběhem, tu nenasytnou zvídavost, kterou jsem oplýval.
And I was always absorbed in a book, science fiction book, which took my mind to other worlds, and satisfied, in a narrative form, this insatiable sense of curiosity that I had.