česko-anglicko překlad pro "ponižujícím způsobem"

CS

"ponižujícím způsobem" anglický překlad

CS

ponižujícím způsobem {příslovce}

volume_up
ponižujícím způsobem

Příklady použití pro "ponižujícím způsobem" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechCítí, že se s nimi neustále zachází ponižujícím způsobem a jako s druhořadými občany.
Albinos feel that they are being constantly humiliated and treated like second-class citizens.
CzechPane předsedající, s touto sněmovnou je zacházeno urážlivým a téměř ponižujícím způsobem, a to v průběhu celého procesu.
Mr President, this House has been treated in an insulting and almost humiliating way throughout this whole process.
CzechNedomnívám se, že by Rada zacházela s Evropským parlamentem ponižujícím způsobem, ani nijak Parlamentu neupírala informace.
I do not believe that the Council has treated the European Parliament in a humiliating manner, nor has it in any way denied Parliament information.

Podobné překlady pro "ponižujícím způsobem" anglicky

způsobem podstatné jméno
English
jakýmkoli způsobem příslovce
English
rozhodujícím způsobem příslovce
English
nějakým způsobem příslovce
English
okouzlujícím způsobem
English
podobným způsobem příslovce
každým způsobem příslovce
English
matoucím způsobem příslovce
nervujícím způsobem příslovce
odrazujícím způsobem příslovce
English
příliš zjednodušujícím způsobem příslovce