česko-anglicko překlad pro "ponižovat"

CS

"ponižovat" anglický překlad

CS

ponižovat {sloveso}

volume_up
ponižovat (také: pomlouvat, urazit, urážet)

Příklady použití pro "ponižovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRád bych dokonce řekl toto: Nemyslím, že můžeme ponižovat čtvrtinu lidstva.
I would even like to say this: I do not think that we can boycott a quarter of humanity.
CzechJak dlouho ještě budete ponižovat svůj turecký lid?
How much longer will you continue humiliating the Turkish people?
CzechVidíme vaši politiku vůči Číně: řekl jste nám v této sněmovně, že nemůžeme Čínu ponižovat.
We have seen your policy concerning China: you have said to us in this House that we must avoid humiliating the Chinese.
CzechPo celá léta se Turecko nechalo ponižovat výměnou za peníze z Evropské unie a za příslib členství v EU.
Turkey has been humiliating itself for years in exchange for money from the European Union and the promise of EU membership.
CzechMohou buď uznat práva Parlamentu a jeho projekty, nebo mohou Parlament ponižovat a v tom případě žádný rozpočet nebude.
They can either recognise the rights of Parliament and its projects or they can humiliate Parliament, in which case there will be no budget.