česko-anglicko překlad pro "pomstít"

CS

"pomstít" anglický překlad

CS

pomstít {sloveso}

volume_up
Nyní se snaží své poškozené zájmy pomstít.
They are now seeking to avenge their hurt interests.
Abyste dodali přesvědčivosti, musíte pomstít všechna napadení a vyrovnávat všechna skóre, což roztáčí kruhy krvavé vendety.
To make it credible, you must avenge all insults and settle all scores, which leads to the cycles of bloody vendetta.
Takže teď se Evropský parlament snaží pomstít a propašovat používání symbolů EU zadními vrátky.
So now the European Parliament is trying to take revenge and sneak in the use of EU symbols by the back door.
Rusko bude úspěšně využívat důvěřivost Západu a dychtí po pomstít se na Západu, kdekoliv je to možné.
Russia will successfully exploit Western credulity, it craves revenge against the West wherever that is possible.
Buďte si jisti, dámy a pánové, že se při evropských volbách příští rok pomstí, a jak!
Do not worry, ladies and gentlemen, they will take their revenge, and what a revenge, in the European elections next year!
Pokud přerušíme všechny vztahy s přívrženci Bašírovi politiky ve vládě, pomstí se na civilním obyvatelstvu, humanitárních pracovnících a pracovnících mise OSN v Súdánu (UNMIS).
If we cut off all relations, the hardliners among the Government may retaliate against civilians, humanitarian workers and UNMIS personnel.

Příklady použití pro "pomstít" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTakže teď se Evropský parlament snaží pomstít a propašovat používání symbolů EU zadními vrátky.
So now the European Parliament is trying to take revenge and sneak in the use of EU symbols by the back door.
CzechRusko bude úspěšně využívat důvěřivost Západu a dychtí po pomstít se na Západu, kdekoliv je to možné.
Russia will successfully exploit Western credulity, it craves revenge against the West wherever that is possible.
CzechNyní se snaží své poškozené zájmy pomstít.
They are now seeking to avenge their hurt interests.
CzechAbyste dodali přesvědčivosti, musíte pomstít všechna napadení a vyrovnávat všechna skóre, což roztáčí kruhy krvavé vendety.
To make it credible, you must avenge all insults and settle all scores, which leads to the cycles of bloody vendetta.