česko-anglicko překlad pro "pomoct"

CS

"pomoct" anglický překlad

CS

pomoct {sloveso}

volume_up
pomoct (také: pomoci, pomáhat)
Může ale prostě spolu s ostatními iniciativami pomoct tento problém řešit.
It can simply help, together with other initiatives, to address the problem.
Musíme tuto situaci zvrátit a sociální agenda by nám měla pomoct, abychom toho dosáhli.
We have to turn this situation around and the social agenda should help achieve that.
Mohli bychom jim pomoct formou regionálního rozvoje.
We could help them through regional development.
pomoct (také: pomoci, pomáhat)

Příklady použití pro "pomoct" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMůže ale prostě spolu s ostatními iniciativami pomoct tento problém řešit.
It can simply help, together with other initiatives, to address the problem.
CzechMusíme tuto situaci zvrátit a sociální agenda by nám měla pomoct, abychom toho dosáhli.
We have to turn this situation around and the social agenda should help achieve that.
CzechToto zařízení má schopnost být v kvantové superpozici, ale musí se mu trochu pomoct.
This device has the ability to be in a quantum superposition, but it needs a little help to do it.
CzechNaše země potřebuje federalismus, pokud se těmto lidem má pomoct!
Federalism is what our country needs, if these people are to be helped!
CzechA já doufám, že pár z vás nám mohou pomoct uskutečnit to.
And I hope that a few of you at least can help us make that happen.
CzechSpolečnost Microsoft pravidelně vydává zvláštní aktualizace zabezpečení, které vám můžou pomoct počítač chránit.
Periodically, Microsoft releases special security updates that can help protect your PC.
CzechŠli jsme za nimi a řekli: ,,Podívejte, mohli byste nám pomoct?"
We went to them and they said, "Look, could you help us?"
CzechA já doufám, že někdo z vás tady nám může pomoct.
And my hope is that some of you out there may be able to help us.
CzechTaké vy si můžete splnit své sny, a pak je vaším úkolem pomoct někomu jako vy dokázat to samé.
You too can realize your dreams, and then your job is to reach back and to help someone just like you do the same thing.
CzechMohli bychom jim pomoct formou regionálního rozvoje.
We could help them through regional development.
Czech"Červené víno může pomoct předcházet rakovině prsu."
So, "Red wine can help prevent breast cancer."
CzechV rámci jeho činnosti nám s tím může pomoct.
And the final thing, this is addressed to Mr. Bono.
CzechA my věříme, že jestli se má pomoct chudým, těm, kteří žijí v chudobě, přístup k úvěru musí být lidským právem.
And we believe if you want to help the poor, those who are living in poverty, access to credit must be a human right.
CzechMohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
CzechDvoucestné rozložení, Trojcestné rozložení a Parita mohou pomoct ochránit soubory v prostoru úložiště před selháním jednotky.
Two-way mirror, Three-way mirror, and Parity can help protect the files in the storage space from drive failure.
CzechTímto způsobem bychom mohli pomoct jak těmto lidem, tak státům Evropské unie, které nesou nepřiměřené břemeno.
In this way, we would be helping both them as well as those European Union countries which are shouldering a disproportionate burden.
CzechA muchy si prostě nemůžou pomoct.
CzechAfrice musíme pomoct chránit se.
CzechJo, maloobchodní terapie by mohla pomoct.
CzechPotřebujete pomoct s něčím jiným?