CS

pomocníci {mužský rod množné číslo}

volume_up

Příklady použití pro "pomocníci" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechReportér: … pomocníci na bojišti pomáhají snižovat bojová rizika.
Reporter: ...battlefield companions are helping to reduce the combat risks.
CzechDěkuji vám, paní Malmströmová, neboť jste se tímto textem velmi důkladně zabývala, stejně jako vaši pomocníci.
Thank you, Mrs Malmström, as you have paid very close attention to this text, as have your services.
CzechPane komisaři, v této souvislosti je politika odmítající pomoc, kterou zavedl režim Than Shwe a jeho vojenští pomocníci, šílenstvím.
Commissioner, in this context, the policy of refusing aid adopted by the regime of Than Shwe and his military coadjutants is madness.