česko-anglicko překlad pro "pomluvy"

CS

"pomluvy" anglický překlad

volume_up
pomluvy {ž mn. č.}
EN
CS

pomluvy {ženský rod množné číslo}

volume_up
volume_up
gossip {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pomluvy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech. - Pan de Magistris byl předvolán před soud na základě obvinění z pomluvy.
in writing. - Mr de Magistris was summoned to court on charges of slander.
Czech2. nepravdivé informace a pomluvy by měly být trestně stíhány;
2. false information and defamation should be matters of criminal liability;
Czech. - Hlasoval jsem pro to, aby byla Ágnes Hankissová, obviněná z pomluvy, zbavena poslanecké imunity.
in writing. - I voted to waive the parliamentary immunity of Ágnes Hankiss, accused of defamation.
Czech, což zhruba přeloženo znamená "nádherná a hrdá země, odpovídáš na pomluvy úsměvem".
Ты отвечаешь шуткой на злословье!, which translates roughly as 'splendid and proud country, you respond to mud-slinging with a smile'.
CzechSituaci dále zhoršuje fakt, že ženy, které svůj příběh zveřejnily, se nyní musí obávat kruté pomsty, například obvinění z pomluvy.
A further aggravating factor is that the women who told their stories must now expect severe reprisals, such as being accused of defamation.
CzechBuďte ke mně prosím shovívaví: byl jsem trestním soudcem po čtyři roky v páté trestní sekci Kasačního soudu, kde jsme soudili trestný čin pomluvy.
Please indulge me: I was a criminal judge for four years in the Fifth criminal division of the Court of Cassation, where we judged the crime of libel.
CzechMučení a znásilňování často zůstanou bez trestu, neboť orgány tyto případy tiše zametou pod koberec, nebo, a to je ještě horší, obviní tyto ženy z pomluvy.
Torture and rape often go unpunished because the authorities quietly drop the cases or, worse still, accusations of 'defamation' are made against the women themselves.
CzechNejrpve to začíná pohlavními orgány, potom to začíná nadávkami, později to byly pomluvy na Bushe a potom se lidé konečně dostali k umění.
First it starts with the sexual organs, then it starts with cuss words, then it was Bush slanders and then people actually got to art. ~~~ But there was always a life cycle to their presentations.
CzechTamás Deutsch je v rámci soudního řízení probíhajícího u budapešťského soudu obviněn z trestného činu pomluvy na základě § 179 odst. 2 písm. b)-c) maďarského trestního zákona.
Tamás Deutsch is accused in the proceedings pending in the Budapest Court of the criminal offence of defamation under Section 179(2)(b-c) of the Hungarian Criminal Code.
CzechÁgnes Hankissová byla obviněná soukromým žalobcem, že se údajně dopustila trestného činu veřejné pomluvy a zejména trestného činu hanobení památky mrtvé osoby, žalobcova otce.
Ágnes Hankiss was accused by a private plaintiff of allegedly committing the crime of public defamation and, in particular, the crime of defaming the memory of a dead person, the plaintiff's father.