česko-anglicko překlad pro "pomalost"

CS

"pomalost" anglický překlad

CS

pomalost {ženský rod}

volume_up
1. generál
pomalost
volume_up
slowness {podstatné jméno}
Doufám, že úspěch strategie nakonec ospravedlní pomalost odstraňování diskriminace.
I hope that the strategy's success will eventually justify the slowness of its elimination.
Pokud bych měl Slovinsko za něco kritizovat, jedná se o pomalost při přijímání legislativy o duševním zdraví.
If there is any criticism of Slovenia I have, it is the slowness with which it has enacted its mental health laws.
Jak můžeme obhájit naši pomalost v předcházení padělání léků, když to představuje skutečnou hrozbu zdraví a je to vážným zločinem?
How can we justify our slowness to tackle the counterfeiting of medicines when it represents a real health threat and is a serious crime?
volume_up
slack {podstatné jméno}
pomalost (také: hloupost)
volume_up
dull-wittedness {podstatné jméno}
2. "myšlení"
pomalost
volume_up
slow-wittedness {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pomalost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDoufám, že úspěch strategie nakonec ospravedlní pomalost odstraňování diskriminace.
I hope that the strategy's success will eventually justify the slowness of its elimination.
CzechPokud bych měl Slovinsko za něco kritizovat, jedná se o pomalost při přijímání legislativy o duševním zdraví.
If there is any criticism of Slovenia I have, it is the slowness with which it has enacted its mental health laws.
CzechBuďme trpěliví a vzpomeňme si na slova jednoho čínského diplomata, který prohlásil, že obdivuje moudrou pomalost v utváření Evropy.
Let us be patient, and remember the Chinese diplomat who once said that he admired the wise slowness of the construction of Europe.
CzechPane předsedající, v minulých dnech jsme zde slyšeli řadu stížností na neefektivitu a pomalost reakce na haitskou krizi.
Mr President, in recent days, there have been a number of complaints about the ineffectiveness and slowness of the response to the Haitian crisis.
CzechJak můžeme obhájit naši pomalost v předcházení padělání léků, když to představuje skutečnou hrozbu zdraví a je to vážným zločinem?
How can we justify our slowness to tackle the counterfeiting of medicines when it represents a real health threat and is a serious crime?
CzechJiž jsem kritizoval jejich pomalost při snižování úrovně úvěrové spolehlivosti v případě strukturálních financí krytých rizikovými půjčkami.
I have already expressed criticism about how slow they were in downgrading their credit ratings for structural finance backed up by sub-prime lending.