česko-anglicko překlad pro "pomůcka"

CS

"pomůcka" anglický překlad

EN
EN
volume_up
pomůcky {ž mn. č.}
EN
volume_up
ochranné pomůcky {mn. č.}
CS

pomůcka {ženský rod}

volume_up

Příklady použití pro "pomůcka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA myslela jsem si, že by mohl posloužit jako taková věčná mnemotechnická pomůcka.
And I thought it might serve as a kind of permanent mnemonic device.
CzechA je to pomůcka, která vám umožní poslouchat vaše vlastní vnitřnosti.
And it is a tool that actually enables one to listen to their own innards.
CzechAtraktivní učební pomůcka, kterou můžete využít doma i ve škole!
Attractive learning material that can be used both at home and in school!
CzechByla by důležitá jako pomůcka při naší budoucí práci pro Transatlantickou hospodářskou radu.
It would be important in guiding future work for the TEC.
CzechJe to fonetický kód, mnemotechnická pomůcka, kterou používám a která mi pomáhá převádět čísla do slov.
This is a phonetic code, a mnemonic device that I use, that allows me to convert numbers into words.
CzechMoskytiéry jsou výborná pomůcka.
CzechTyto zásady ukončení prodeje byly vypracovány jako pomůcka pro naše zákazníky při přechodu na nové a perspektivní audio řešení značky Jabra.
The development of this End of Sales policy is to help our customers migrate to Jabra's new, future-proof audio solutions.
CzechTo velký nadnárodní farmaceutický průmysl v německém případě rozhodl, že tato plastová pomůcka a lék patří k sobě.
It is the large multinational pharmaceuticals industry that has decided, in the German case, that this plastic gadget and the medicine belong together.
CzechEnzymatický přípravek, o který se jedná, se již v několika členských zemích používá jako pomůcka při zpracování bez jakýchkoli požadavků na označování.
The enzyme preparation in question is already used in several Member States as a processing aid without any labelling requirements.
CzechSouhlasím s názorem pana Racka, že konsolidovaný text je skutečně užitečná pomůcka pro parlamentní rozhodovací proces a informování občanů.
I agree with Mr Rack's opinion that the consolidated text is in any case a useful aid in parliamentary decision-making and for informing citizens.