česko-anglicko překlad pro "pomáhání"

CS

"pomáhání" anglický překlad

CS

pomáhání {střední rod}

volume_up
pomáhání
volume_up
helping {podstatné jméno}
Ale pomáhání zemědělcům nespočívá jen v zemědělské politice.
But helping farmers is not just about agricultural policy.
Jazykem mých předků - v latině subsidium znamená pomoc, tedy subsidiarita znamená pomáhání.
Subsidium means help, so subsidiarity means helping.
V tomto bodě bych rád poděkoval stínovým zpravodajům za jejich výjimečně konstruktivní práci při pomáhání vzniku této zprávy.
At this juncture I would like to thank the shadow rapporteurs for their exceptionally constructive work in helping to produce the report.
pomáhání
volume_up
aiding {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pomáhání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJazykem mých předků - v latině subsidium znamená pomoc, tedy subsidiarita znamená pomáhání.
Subsidium means help, so subsidiarity means helping.
CzechAle pomáhání zemědělcům nespočívá jen v zemědělské politice.
But helping farmers is not just about agricultural policy.
CzechV tomto bodě bych rád poděkoval stínovým zpravodajům za jejich výjimečně konstruktivní práci při pomáhání vzniku této zprávy.
At this juncture I would like to thank the shadow rapporteurs for their exceptionally constructive work in helping to produce the report.
CzechProblémem je únava z pomáhání.
CzechPomáhání, opakuji, neznamená nahrazení. Jsem rovněž přesvědčen, že je záležitostí místních orgánů, které si zvolili lidé, aby řešili jejich problémy.
Helping - I repeat - does not mean replacing: I too am convinced that it is up to local authorities, elected by the people, to solve the people's problems.