česko-anglicko překlad pro "polovičatý"

CS

"polovičatý" anglický překlad

volume_up
polovičatý {příd. jm. m.}
CS

polovičatý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
polovičatý (také: bez nadšení, nesmělý, váhavý)
Podporuji ho, přestože jej vzhledem k problémům, jež jsem právě naznačil, pokládám za poněkud polovičatý.
I am in favour of this package, even though I consider it rather half-hearted in view of the problems that I have just outlined.
V mnoha oblastech, které občanům dávají důvod k obavám, se dostaneme k rozhodnutím buď příliš pozdě, nebo děláme jen polovičatá rozhodnutí.
In many areas that give citizens cause for concern, we either get there too late or we make only half-hearted decisions.
Bude třeba udělat daleko víc než jen tato polovičatá opatření, která představují dva kroky dopředu a jeden dozadu, abychom zastavili tento příliv ilegálních přistěhovalců.
We will need to do a great deal more than these half-hearted measures taking two steps forward and one step back to stem the illegal flow.
polovičatý (také: bez nadšení, nesmělý, váhavý)
Podporuji ho, přestože jej vzhledem k problémům, jež jsem právě naznačil, pokládám za poněkud polovičatý.
I am in favour of this package, even though I consider it rather half-hearted in view of the problems that I have just outlined.
V mnoha oblastech, které občanům dávají důvod k obavám, se dostaneme k rozhodnutím buď příliš pozdě, nebo děláme jen polovičatá rozhodnutí.
In many areas that give citizens cause for concern, we either get there too late or we make only half-hearted decisions.
Bude třeba udělat daleko víc než jen tato polovičatá opatření, která představují dva kroky dopředu a jeden dozadu, abychom zastavili tento příliv ilegálních přistěhovalců.
We will need to do a great deal more than these half-hearted measures taking two steps forward and one step back to stem the illegal flow.
polovičatý (také: zženštilý)

Příklady použití pro "polovičatý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPodporuji ho, přestože jej vzhledem k problémům, jež jsem právě naznačil, pokládám za poněkud polovičatý.
I am in favour of this package, even though I consider it rather half-hearted in view of the problems that I have just outlined.