CS

pololetní {přídavné jméno}

volume_up
pololetní (také: půlroční)
V září Parlament poprvé hostil pololetní zasedání stálého výboru.
In September, Parliament hosted the biannual meeting of the standing committee for the first time.
Komise v nejbližší době zveřejní pololetní zprávu o uplatňování sociálních pravidel.
Soon the Commission is going to publish the biannual report on the implementation of social rules.
Pololetní hodnocení dialogu EU - Bělorusko (předložené návrhy usnesení): viz zápis
Bi-annual evaluation of the EU Belarus dialogue (motions for resolutions tabled): see Minutes
pololetní

Příklady použití pro "pololetní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPololetní hodnocení dialogu EU - Bělorusko (předložené návrhy usnesení): viz zápis
Bi-annual evaluation of the EU Belarus dialogue (motions for resolutions tabled): see Minutes
CzechKomise v nejbližší době zveřejní pololetní zprávu o uplatňování sociálních pravidel.
Soon the Commission is going to publish the biannual report on the implementation of social rules.
CzechV září Parlament poprvé hostil pololetní zasedání stálého výboru.
In September, Parliament hosted the biannual meeting of the standing committee for the first time.
Czech(GA) Příští týden proběhne přípravné setkání ve Washingtonu, blíže termínu pololetní schůze pak v Oslu.
(GA) A preparatory meeting will be held in Washington next week and in Oslo closer to the time of the meeting.
CzechPololetní hodnocení dialogu EU-Bělorusko (hlasování)
Bi-annual evaluation of the EU Belarus dialogue (vote)
CzechNa základě tohoto pověření bych rád informoval sněmovnu, že v září tohoto roku bude Parlament v Bruselu hostit pololetní schůzi poslanců arktické oblasti.
In this capacity, I would like to inform the House that in September of this year, the Parliament in Brussels will host the biannual meeting of parliamentarians of the Arctic region.
CzechEvropský parlament, stejně jako další orgány, by měl předkládat pololetní zprávy o plnění svých rozpočtů s uvedením podrobností o plnění jednotlivých rozpočtových položek.
Parliament and the other institutions should submit biannual reports on the implementation of their own budgets, giving details of the implementation of each budget line.