česko-anglicko překlad pro "poloautomatický"

CS

"poloautomatický" anglický překlad

volume_up
poloautomatický {příd. jm. m.}
CS

poloautomatický {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
poloautomatický
Komise bude moci pravidla uplatňovat poloautomaticky díky hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou.
The Commission will be able to implement them in a semi-automatic fashion, thanks to reversed qualified majority voting.
Myslím, že to je obrovský rozdíl, protože poloautomatický charakter sankcí, jenž je uveden v návrhu Komise, v návrhu z Deauville není.
I think that is an enormous difference, because the semi-automatic character of sanctions in the Commission proposal is not present in the Deauville proposal.
Je však nutné uvést, že návrh pracovní skupiny zachovává poloautomatický charakter sankcí a pravidlo obrácené většiny, s nímž přišla Komise.
However, we have to say that the task force proposal keeps the semi-automatic character of the sanctions and maintains the reverse majority rule that was proposed by the Commission.
poloautomatický
Komise bude moci pravidla uplatňovat poloautomaticky díky hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou.
The Commission will be able to implement them in a semi-automatic fashion, thanks to reversed qualified majority voting.
Myslím, že to je obrovský rozdíl, protože poloautomatický charakter sankcí, jenž je uveden v návrhu Komise, v návrhu z Deauville není.
I think that is an enormous difference, because the semi-automatic character of sanctions in the Commission proposal is not present in the Deauville proposal.
Je však nutné uvést, že návrh pracovní skupiny zachovává poloautomatický charakter sankcí a pravidlo obrácené většiny, s nímž přišla Komise.
However, we have to say that the task force proposal keeps the semi-automatic character of the sanctions and maintains the reverse majority rule that was proposed by the Commission.

Příklady použití pro "poloautomatický" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechK tiskárně v domácí skupině se lze připojit třemi způsoby: automaticky, poloautomaticky a ručně.
There are three ways to connect to a homegroup printer: automatically, semi-automatically, and manually.
CzechKomise bude moci pravidla uplatňovat poloautomaticky díky hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou.
The Commission will be able to implement them in a semi-automatic fashion, thanks to reversed qualified majority voting.
CzechMyslím, že to je obrovský rozdíl, protože poloautomatický charakter sankcí, jenž je uveden v návrhu Komise, v návrhu z Deauville není.
I think that is an enormous difference, because the semi-automatic character of sanctions in the Commission proposal is not present in the Deauville proposal.
CzechJe však nutné uvést, že návrh pracovní skupiny zachovává poloautomatický charakter sankcí a pravidlo obrácené většiny, s nímž přišla Komise.
However, we have to say that the task force proposal keeps the semi-automatic character of the sanctions and maintains the reverse majority rule that was proposed by the Commission.