česko-anglicko překlad pro "položka"

CS

"položka" anglický překlad

EN
CS

položka {ženský rod}

volume_up
položka (také: bod, detail, odstavec, článek)
volume_up
item {podstatné jméno}
Soubor je položka obsahující informace – například text, obrázky nebo hudbu.
A file is an item that contains information—for example, text or images or music.
Pokud se položka nachází na stejném pevném disku jako cílová složka, bude přesunuta.
If an item is on the same hard disk as the folder, it will be moved.
Poklepáním na ikonu na ploše se spustí nebo otevře položka, kterou ikona zastupuje.
Double-clicking a desktop icon starts or opens the item it represents.

Příklady použití pro "položka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud zástupce odstraníte, odstraní se pouze zástupce a nikoli původní položka.
If you delete a shortcut, only the shortcut is removed, not the original item.
CzechSoubor je položka obsahující informace – například text, obrázky nebo hudbu.
A file is an item that contains information—for example, text or images or music.
CzechMyslím si proto, že by to měla být samostatná, zvláštní položka v práci Komise.
Therefore, I think this should be a separate, special item in the Commission's work.
CzechV seznamu Položka klikněte na část systému Windows, ve které chcete změnit písmo.
У списку Елемент виберіть елемент інтерфейсу Windows, для якого потрібно змінити шрифт.
CzechKontrola zanedbatelných položek stojí často mnohem více než samotná položka.
Checking negligible items often costs much more than the items themselves are worth.
CzechPro tuto strategii však existuje zvláštní rozpočtová položka, která je dosud prázdná.
However, there is also a special budget line for this strategy which is still empty.
CzechPři příštím otevření se odepnutá položka může znovu zobrazit v seznamu odkazů.
The next time you open an item that you've unpinned, it might reappear in the Jump List.
Czechostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny (položka 6 na straně aktiv).
other claims on euro area credit institutions denominated in euro (asset item 6).
Czechbankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 8,9 mld. EUR na 874 mld.
Banknotes in circulation (liability item 1) rose by EUR 8.9 billion to EUR 874 billion.
CzechPoklepáním na ikonu na ploše se spustí nebo otevře položka, kterou ikona zastupuje.
Double-clicking a desktop icon starts or opens the item it represents.
Czechbankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 9 mld. EUR na 740,5 mld.
Banknotes in circulation (liability item 1) rose by EUR 9 billion to EUR 740.5 billion.
CzechPokud chcete, aby se položka znovu normálně přehrávala, poklepejte na ni v podokně seznamu.
You can return an item to normal play by double-clicking it in the List pane.
CzechPokud se jedná o ikonu zástupce, odstraní se pouze zástupce, nikoli původní položka.
If the icon is a shortcut, only the shortcut is removed; the original item is not deleted.
CzechTato nová rozpočtová položka bude tedy zahrnuta s použitím položky "pour mémoire" (p.m.).
This new budget line will therefore be included using a token entry (p.m.).
CzechBude vytvořena nová rozpočtová položka se zvláštním rozpočtem pro informace?
Will a new line be created, so that there is a budget for information?
Czechbankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 6,4 mld. EUR na 645,7 mld.
Banknotes in circulation (liability item 1) rose by EUR 6.4 billion to EUR 645.7 billion.
Czechbankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 9,7 mld. EUR na 655,4 mld.
Banknotes in circulation (liability item 1) rose by EUR 9.7 billion to EUR 655.4 billion.
Czechbankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 4,2 mld. EUR na 659,6 mld.
Banknotes in circulation (liability item 1) rose by EUR 4.2 billion to EUR 659.6 billion.
Czechbankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 0,6 mld. EUR na 896,4 mld.
Banknotes in circulation (liability item 1) rose by EUR 0.6 billion to EUR 896.4 billion.
CzechPokud se položka nachází na stejném pevném disku jako cílová složka, bude přesunuta.
If an item is on the same hard disk as the folder, it will be moved.