česko-anglicko překlad pro "politikové"

CS

"politikové" anglický překlad

volume_up
politici {m mn. č.}
volume_up
politiky {ž mn. č.}
CS

politikové {mužský rod množné číslo}

volume_up
1. politika
politikové (také: politici)
Evropští politikové nemají skutečnou politickou vůli se těmito problémy zabývat.
Europe's politicians lack the real political will to tackle these problems.
Na fóru, o kterém diskutujeme, budou přítomni také politikové.
Politicians will also be present at the Forum we are debating.
Mnozí kosovští politikové říkají, že se můžeme společně tímto směrem vydat.
Many politicians from Kosovo are also saying that this process can be jointly pursued.

Příklady použití pro "politikové" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropští politikové nemají skutečnou politickou vůli se těmito problémy zabývat.
Europe's politicians lack the real political will to tackle these problems.
CzechDoufejme, že naše členské státy a někteří vnitrostátní politikové takoví nejsou.
Let us hope our Member States and some of our national politicians are not like that.
CzechMnozí kosovští politikové říkají, že se můžeme společně tímto směrem vydat.
Many politicians from Kosovo are also saying that this process can be jointly pursued.
CzechPtám se tedy vás osobně: Proč jsou tito politikové, proč je tato třída, nyní nepopulární?
Well, ask yourself: why are the politicians, why is this class, now unpopular?
CzechJsou tu politikové, kteří se budou pokoušet najít nejlepší možné řešení.
There are statesmen and women who are going to try to find the best solution.
CzechNevím, zda si něco takového jako politikové můžeme vzít na odpovědnost.
I do not know whether it is our responsibility as politicians to say that to our men.
CzechNejsme úředníci, jsme politikové; musíme být rovněž průhlední a také již průhlední jsme.
We are not officials, we are politicians; we must be transparent too, and we already are.
CzechMluví o ní politikové, náš prezident, dokonce naši generální ředitelé.
Our politicians say it, our president says it, even our CEO's say it.
CzechPaní předsedající, závěrem bych rád uvedl, že politikové musí přijímat rozhodnutí.
To conclude, Mr President, politicians have to make choices.
CzechMnozí politikové ze všech zemí Evropy, ze západu i východu, pracovali na jeho naplnění.
Many politicians from all of the countries of Europe, from East and West, have worked to bring this about.
CzechNa fóru, o kterém diskutujeme, budou přítomni také politikové.
Politicians will also be present at the Forum we are debating.
CzechMy, evropští politikové, máme v tomto ohledu velkou odpovědnost.
We European politicians have a major responsibility there.
CzechKoneckonců, nejsou to jen bankéři, ale také politikové, kdo by měl moudře disponovat s penězi občanů.
After all, it is not just bankers, but also politicians, who should spend citizens' money wisely.
CzechPři posledních litevských parlamentních volbách byli zvoleni tři politikové z polské menšiny.
Three politicians from the Polish minority were elected in the recent Lithuanian parliamentary elections.
CzechPolitikové si dnes připravují nejrůznější pózy, ale já si myslím, že přišel čas zařadit vyšší rychlost.
There will be some political posturing today, but I think the time has now come to move up a notch.
CzechCo my, řečtí politikové a řečtí občané, od vás žádáme?
What are we Greek politicians and the Greek people asking for?
CzechPřesně před 12 měsíci jsme tuto smlouvu ratifikovali, a nyní jako politikové musíme dostát svým slibům.
Just 12 months ago, we ratified this treaty and now we, as politicians, have to deliver on our promises.
CzechPolitikové by tedy neměli za žádných okolností plánovat jaderné elektrárny v seismicky aktivních zónách.
Politicians should not therefore, under any circumstances, plan nuclear plants in active earthquake zones.
CzechPředvídají budoucnost a vývoj společností, protože vidí rychleji a dále než politikové.
They anticipate the future and forecast the evolution of society, because they see more quickly and further than politicians.
CzechOchrana duševního zdraví dětí je jen hanebnou záminkou, kterou zneužívají nejistí politikové pro své záměry.
Protecting the spiritual health of children is just a shameful pretext exploited by insecure politicians.