česko-anglicko překlad pro "politické klima"

CS

"politické klima" anglický překlad

volume_up
politické klima {stř}
CS

politické klima {střední rod}

volume_up
politické klima
Současné politické klima ve většině členských států nebude rozhodně těmto opatřením příznivě nakloněno.
Clearly the current political climate in most Member States will not be of any help.
A důsledkem pak je, že se mění politické klima po celé Evropě.
And the consequences that this is having is that it's affecting the political climate across Europe.
To není dobrá situace a navíc to ovlivní politické klima před ratifikací Lisabonské smlouvy.
This is not a good situation and it will also affect the political climate prior to the ratification of the Lisbon Treaty.

Příklady použití pro "politické klima" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSoučasné politické a hospodářské klima ještě více zvýrazňuje potřebu kvalitních údajů o cenách.
The current political and economic climate further reinforces the need for good price data.
CzechSoučasné politické klima ve většině členských států nebude rozhodně těmto opatřením příznivě nakloněno.
Clearly the current political climate in most Member States will not be of any help.
CzechA důsledkem pak je, že se mění politické klima po celé Evropě.
And the consequences that this is having is that it's affecting the political climate across Europe.
CzechTo není dobrá situace a navíc to ovlivní politické klima před ratifikací Lisabonské smlouvy.
This is not a good situation and it will also affect the political climate prior to the ratification of the Lisbon Treaty.
CzechMusíme změnit politické a morální klima.
We need to change the political and moral climate.
CzechPo desetiletích napětí je politické klima mezi současnou tchajwanskou vládou a Čínskou lidovou republikou pozitivní.
After decades of tension, the political climate between the present Taiwanese Government and the People's Republic of China is positive.
CzechMyslím, že se změnilo celé politické klima a změnila se politická rovnováha, a to ovlivnilo naše diskuse na tato témata.
I think the whole political climate has also changed and the political balance has changed and that has affected our discussions on these issues.
CzechMluvit o ženách je důležité, avšak významnější je nechat je hovořit, aby mohly zkvalitnit politické klima, mírové procesy a snížit míru korupce všude na světě.
Talking about women is important but letting them talk is even more important in order to improve the political climate, peace processes and to reduce corruption all over the world.

Podobné překlady pro "politické klima" anglicky

klima podstatné jméno
politické externality podstatné jméno
politické kruhy podstatné jméno
politické zřízení
English