CS

polička {ženský rod}

volume_up
volume_up
rack {podstatné jméno}
polička (také: mořské dno, police, šelf)
volume_up
shelf {podstatné jméno}
Okay, that shelf broke.

Příklady použití pro "polička" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí příslušného políčka zobrazte nebo skryjte hru.
Select or clear the appropriate check box to show or hide the game respectively.
CzechKlikněte na tlačítko Další a zaškrtněte políčka vedle polí, která chcete importovat.
Click Next and select the check boxes next to the fields that you want to import.
CzechZaškrtněte políčka vedle skupin fotografií a videí, které chcete importovat.
To import a group of photos and video, select the check box next to the group.
CzechZaškrtněte políčka u zobrazení, která chcete zobrazit v navigačním podokně.
Select the check boxes for the views you want to appear in the navigation pane.
CzechZaškrtněte políčka vedle skupin fotografií a videí, které chcete importovat.
To choose which groups of photos to import, next to each group, select the check box.
CzechKlepněte na kartu Odeslat a potom zrušte zaškrtnutí políčka Odesílat zprávy okamžitě.
Click the Send tab, and then clear the Send messages immediately check box.
CzechV dialogovém okně Funkce systému Windows zrušte zaškrtnutí políčka Internet Explorer 10.
In the Windows Features dialog box, clear the Internet Explorer 10 check box.
CzechKlikněte na tlačítko Další a zaškrtněte políčka vedle polí, která chcete exportovat.
Click Next, and then select the check boxes next to the fields that you want to export.
CzechZrušte zaškrtnutí políčka Instalovat nové verze automaticky a klikněte na tlačítko OK.
Clear the Install new versions automatically check box, and then click OK.
CzechChcete-li filtr vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka vedle názvu videofiltru.
To turn off a filter, clear the check box next to the video filter name.
CzechZrušte zaškrtnutí políčka vedle názvu všech uživatelských účtů, které nechcete přenést.
Clear the check box next to any user accounts you don’t want to transfer.
CzechV programu Windows Media Profile Editor zrušte zaškrtnutí políčka Same as video input.
Clear the Same as video input check box in Windows Media Profile Editor.
CzechZaškrtněte políčka vedle oblíbených kanálů a klikněte na tlačítko Uložit.
Click the check box next to your favorite channels, and then click Save.
CzechV části Multimédia zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat obrázky.
У розділі Мультимедіа зніміть прапорець поруч із пунктом Відображати зображення.
CzechZapněte funkci Do Not Track zaškrtnutím políčka Vždy odesílat hlavičku Do Not Track (Nesledovat).
Turn Do Not Track on by selecting the Always send Do Not Track header check box.
CzechChcete-li automatické otočení vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Během importu otáčet fotografie.
To turn off automatic rotation, clear the Rotate photos during import check box.
CzechZaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Synchronizovat toto zařízení automaticky.
To remove a playlist, click the playlist in the Playlists to sync list, and then click Remove.
CzechZrušte zaškrtnutí políčka Automatické ukončení současné UDF kompilace při vysunutí disku.
Clear the Automatically close the current UDF session when the disc is ejected check box.
CzechZaškrtněte všechna políčka v seznamu Soubory, které budou odstraněny, a klikněte na tlačítko OK.
Select each of the check boxes in the Files to delete list, and then click OK.
CzechV části Procházení zrušte zaškrtnutí políčka Používat plynulé posouvání.
У розділі Перегляд зніміть прапорець поруч із параметром Використовувати плавну прокрутку.