CS

polevovat {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "polevovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNesmíme již polevovat ve své obhajobě demokracie, lidských práv, a zejména sociální spravedlnosti.
We can no longer acquiesce in our defence of democracy, human rights and, especially, social justice.
CzechEvropská unie by proto neměla polevovat v ostražitosti.
The European Union should not, therefore, lower its guard.
CzechČlenské státy EU by ani dnes, kdy existuje pokušení snižovat výdaje, neměly polevovat v plnění rozvojových cílů tisíciletí.
EU Member States should not slack off on meeting the Millennium Development Goal targets now that there is a temptation to reduce spending.