česko-anglicko překlad pro "polemik"

CS

"polemik" anglický překlad

volume_up
polemiky {ž mn. č.}
CS

polemik {mužský rod }

volume_up
polemik
volume_up
polemicist {podstatné jméno}
polemik
polemik
volume_up
polemist {podstatné jméno}

Příklady použití pro "polemik" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNa závěr bych chtěla poprosit Komisi, aby v rámci všech těchto závažných polemik neopomněla plodiny menšího významu.
Finally, I would ask the Commission not to overlook minor crops in all these major areas of dispute.
CzechVítám toto rozhodnutí, které nedbá zbytečných polemik o životaschopnosti tohoto podniku, jenž je jediný svého druhu na světě.
I welcome this vote, which negates the futile polemics about the viability of this undertaking, which is the only one of its kind in the world.
CzechMyslíme si, že Evropský parlament se nesmí nikdy změnit v ozvučnou desku národních polemik, zejména u takto citlivých témat a dramatických otázek.
We believe that the European Parliament must never turn into a sounding board for national diatribes, especially on such sensitive questions and dramatic issues.
CzechVše je třeba vyložit na stůl, od různých časových rozvrhů a plánů na odstavení až po kvalifikovaná moratoria - bez falešné časové tísně, polemik a ideologií.
Everything needs to be on the table, from different timetables and decommissioning scenarios to qualified moratoriums - without false time pressures, polemics or ideologies.