česko-anglicko překlad pro "polehčující okolnosti"

CS

"polehčující okolnosti" anglický překlad

CS

polehčující okolnosti {ženský rod množné číslo}

volume_up
polehčující okolnosti
I přes polehčující okolnosti je hlavním viníkem sám haitský stát, bez něhož nelze nic udělat.
Even if there are extenuating circumstances, the main player is the Haitian State itself, without which nothing can be done.
Je možné, že existují polehčující okolnosti, které vysvětlují, proč Johnny odevzdal svou práci v městě Cody ve státě Wyoming pozdě?
Is it possible that there are extenuating circumstances that explain why Johnny turned his paper in late in Cody, Wyoming?

Příklady použití pro "polehčující okolnosti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechI přes polehčující okolnosti je hlavním viníkem sám haitský stát, bez něhož nelze nic udělat.
Even if there are extenuating circumstances, the main player is the Haitian State itself, without which nothing can be done.
CzechVálečné konflikty nesmí být polehčující okolností.
Military conflicts cannot be a mitigating factor.
CzechJe možné, že existují polehčující okolnosti, které vysvětlují, proč Johnny odevzdal svou práci v městě Cody ve státě Wyoming pozdě?
Is it possible that there are extenuating circumstances that explain why Johnny turned his paper in late in Cody, Wyoming?
CzechV tomto konkrétním případě německého lihového monopolu existují určité polehčující okolnosti, které jeho existenci dosud umožňují.
In the particular case of the German Alcohol Monopoly, there are certain attenuating circumstances that allow it still to exist.
CzechNemohu nalézt žádné ospravedlnění, žádné polehčující okolnosti pro ty, kdo takto zašlapávají veškeré hodnoty, které jsou pro nás tak důležité.
I cannot find any justification, or any mitigating circumstances, for those who, in this way, trample underfoot all those values which are so important to us.

Podobné překlady pro "polehčující okolnosti" anglicky

polehčující přídavné jméno
okolnosti podstatné jméno
nepředvídatelné okolnosti podstatné jméno