česko-anglicko překlad pro "políčko"

CS

"políčko" anglický překlad

EN
CS

políčko {střední rod}

volume_up
volume_up
box {podstatné jméno}
V dialogovém okně Funkce systému Windows zaškrtněte políčko Klient služby Telnet.
In the Windows Features dialog box, select the Telnet Client check box.
Chcete-li povolit roaming automaticky, zaškrtněte políčko Povolit datový roaming.
If you want to roam automatically, select the Allow data roaming check box.
Zaškrtněte políčko vedle každé kategorie informací, kterou chcete odstranit.
Select the check box next to each category of information you want to delete.
Chcete-li tisknout bez okrajů, zaškrtněte políčko Vyplnit snímek obrázkem.
Select the Fit picture to frame check box to print without any borders.

Příklady použití pro "políčko" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNa kartě Obecné zaškrtněte políčko Účet je zakázán a pak klepněte na tlačítko OK.
On the General tab, select the Account is disabled check box, and then click OK.
CzechV seznamu Součásti zaškrtněte políčko Služba Fax a poté klikněte na tlačítko Další.
In the Components list, select the Fax Services check box, and then click Next.
CzechPokud chcete obrátit barvy na obrazovce, zaškrtněte políčko Zapnout inverzi barev.
Select the Turn on color inversion check box to reverse colors on the screen.
CzechZaškrtněte políčko vedle programu, který chcete povolit, a klepněte na tlačítko OK.
Select the check box next to the program you want to allow, and then click OK.
CzechPokud zaškrtnete políčko Náhodně, budou se obrázky zobrazovat v náhodném pořadí.
Select the Shuffle check box to have the pictures appear in a random order.
CzechV části Ovládání myši klávesnicí zaškrtněte políčko Zapnout funkci Myš klávesnicí.
Under Control the mouse with the keyboard, select the Turn on Mouse Keys check box.
CzechZaškrtněte políčko Instalovat nové verze automaticky a klikněte na tlačítko OK.
Select the Install new versions automatically check box, and then click OK.
CzechChcete-li povolit roaming automaticky, zaškrtněte políčko Povolit datový roaming.
If you want to roam automatically, select the Allow data roaming check box.
CzechZaškrtněte políčko vedle každé kategorie informací, kterou chcete odstranit.
Select the check box next to each category of information you want to delete.
CzechZaškrtněte políčko vedle všech kategorií informací, které chcete odstranit.
Select the check box next to each category of information you want to delete.
CzechZaškrtněte políčko Aktualizovat hudební soubory načtením médií z Internetu.
Select the Update music files by retrieving media info from the Internet check box.
CzechNa kartě Obecné zaškrtněte políčko Jen pro čtení a pak klikněte na tlačítko OK.
Click the General tab, select the Read-only check box, and then click OK.
CzechNa kartě Sdílení zaškrtněte políčko Sdílet tuto tiskárnu a pak klikněte na tlačítko OK.
On the Sharing tab, select the Share this printer check box, and then click OK.
CzechChcete-li, aby se obrázky zobrazovaly v náhodném pořadí, zaškrtněte políčko Náhodně.
Select the Shuffle check box to have the pictures appear in a random order.
CzechKlikněte na kartu Obecné a potom zaškrtněte políčko Načíst položky Po spuštění.
Click the General tab, and then select the Load startup items check box.
CzechV dialogovém okně Funkce systému Windows zaškrtněte políčko Klient služby Telnet.
In the Windows Features dialog box, select the Telnet Client check box.
CzechChcete-li zapnout funkci systému Windows, zaškrtněte políčko u požadované funkce.
To turn a Windows feature on, select the check box next to the feature.
CzechToto políčko zaškrtněte, chcete-li, aby se disky CD po zápisu automaticky vysunuly.
Select this check box if you want CDs to be ejected automatically after they're burned.
CzechBarvu pozadí změníte klepnutím pravého tlačítka myši na políčko dostupných barev.
To change the background color, right-click an available color square.
CzechZaškrtněte políčko Soubory cookie (pokud není zaškrtnuté) a klikněte na tlačítko Odstranit.
Select the Cookies check box, and then click Delete if it isn't already checked.