česko-anglicko překlad pro "políček"

CS

"políček" anglický překlad

EN
EN
EN
CS

políček {mužský rod }

volume_up
1. zastarale
políček
volume_up
slap {podstatné jméno} (in the face)
Toto je políček do tváře každého voliče a políček do tváře důvěryhodnosti Evropy.
This is a slap in the face for every voter and a slap in the face for Europe's credibility.
Jde o políček uštědřený Evropskému parlamentu i Evropské unii.
This is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
Je to jako políček do tváře všem mladým lidem, kteří si chtějí budovat budoucnost.
It is a slap in the face for all our young people who want to build a future for themselves.

Příklady použití pro "políček" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZrušte zaškrtnutí políček pro všechny obrázky, které chcete odebrat z prezentace.
Clear the check box for each picture that you want to remove from the slide show.
CzechZrušte zaškrtnutí políček u zobrazení, která nechcete zobrazit v navigačním podokně.
Clear the check boxes of the views you don't want to appear in the navigation pane.
CzechZrušte zaškrtnutí políček vedle skupin fotografií a videí, které nechcete importovat.
Clear the check boxes for groups of photos and videos that you don't want to import.
CzechToto je políček do tváře každého voliče a políček do tváře důvěryhodnosti Evropy.
This is a slap in the face for every voter and a slap in the face for Europe's credibility.
CzechJe to jako políček do tváře všem mladým lidem, kteří si chtějí budovat budoucnost.
It is a slap in the face for all our young people who want to build a future for themselves.
CzechZaškrtněte políčko Vybírat položky pomocí zaškrtávacích políček a klepněte na tlačítko OK.
Select the Use check boxes to select items check box, and then click OK.
CzechZrušte zaškrtnutí políček u kontaktů, které nechcete mít propojené.
Clear the check box next to any contact in the set you don’t want to link.
CzechPořád můžete dělat zábavné věci, jako třeba vytváření poliček na vaší pracovní ploše.
And you can still do fun things like make shelves on your desktop.
CzechU ikon, které nechcete zobrazit na ploše, zrušte zaškrtnutí políček a potom klikněte na tlačítko OK.
Clear the check box for icons that you don't want to appear, and then click OK.
CzechJde o políček uštědřený Evropskému parlamentu i Evropské unii.
This is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
CzechPaní předsedající, v této sněmovně jsme dostali studený políček.
Madam President, we have survived the cold snap here, in this Chamber.
CzechSystém Windows lze nastavit pro zobrazování zaškrtávacích políček u každého souboru a každé složky.
You can set up Windows to display check boxes next to files and folders.
CzechDalší informace naleznete v části Používání nabídek, tlačítek, panelů a zaškrtávacích políček
For more information, see Using menus, buttons, bars, and boxes.
CzechZaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vedle kategorií sloupců.
Select or clear the check boxes next to the column categories.
CzechI já se vás chystám poplácat po rameni, ale uštědřím vám i políček.
I am going to give you a pat on the back, too, but I am also going to give you a slap on the wrists.
CzechZrušte zaškrtnutí políček u sloupců, které nechcete zobrazit.
Clear the check boxes for the columns you do not want to display.
CzechDalší informace naleznete v tématu Používání nabídek, tlačítek, posuvníků a zaškrtávacích políček.
For more information, see Using menus, buttons, bars, and boxes.
CzechZrušte zaškrtnutí všech políček s výjimkou požadovaného obrázku.
Clear all the check boxes except for the picture you want.
CzechZaškrtnutím příslušných políček zvolte, co má nástroj Lupa zobrazovat.
Select a check box to choose how Magnifier focuses.
CzechZaškrtnutím políček můžete vybrat knihovny, které chcete sdílet – Obrázky, Dokumenty, Hudba nebo Videa.
Checkboxes let you select which libraries you want to share—Pictures, Documents, Music, or Videos.