CS

pokutovat {sloveso}

volume_up
pokutovat (také: penalizovat)
volume_up
to penalise {sl.} [brit. angl.]
Domnívám se, že je kontraproduktivní pokutovat někoho, kdo uvízne v dopravní zácpě.
I believe it is counterproductive to penalise someone who is stuck in congestion.
Ve skutečnosti je to prostě snaha pokutovat některá odvětví.
In reality, this is simply an attempt to penalise certain sectors.
Na druhé straně musíme samozřejmě také pokutovat ty, kdo plýtvají zdroji naší planety.
On the other hand, of course, we also have to penalise those who squander our Earth's resources.
Podle mého názoru je šílenství pokutovat každého zemědělce za nejmenší drobnost; a to se již děje.
It is madness, in my opinion, to fine any farmer for the smallest detail; this is already happening.
Není důvod dále pokutovat výrobce za to, že vyrobili hodně mléka.
There is no reason to continue imposing fines on producers for producing large quantities of milk.
Zdržel jsem se hlasování o této zprávě, neboť si nemyslím, že je správné pokutovat překročení těchto nízkých limitních hodnot 475 eury na tunu CO2 .
I abstained from voting on this report as I do not think it is right to lay down fines of up to EUR 475 per tonne of CO2 for exceeding these low limit values.
pokutovat (také: penalizovat)
volume_up
to penalize {sl.} [am. angl.]
pokutovat

Příklady použití pro "pokutovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDomnívám se, že je kontraproduktivní pokutovat někoho, kdo uvízne v dopravní zácpě.
I believe it is counterproductive to penalise someone who is stuck in congestion.
CzechNa druhé straně musíme samozřejmě také pokutovat ty, kdo plýtvají zdroji naší planety.
On the other hand, of course, we also have to penalise those who squander our Earth's resources.
CzechNení důvod dále pokutovat výrobce za to, že vyrobili hodně mléka.
There is no reason to continue imposing fines on producers for producing large quantities of milk.
CzechVe skutečnosti je to prostě snaha pokutovat některá odvětví.
In reality, this is simply an attempt to penalise certain sectors.
CzechPodle mého názoru je šílenství pokutovat každého zemědělce za nejmenší drobnost; a to se již děje.
It is madness, in my opinion, to fine any farmer for the smallest detail; this is already happening.
CzechProto jsem se vás chtěl zeptat, zda hodláte přijmout příslušná protiopatření, nebo dokonce pokutovat členské státy, jež tohoto cíle nedosáhnou.
I therefore wanted to ask you if you are intending to take retaliatory measures, or even to penalise the Member States that do not attain this objective.
CzechZdržel jsem se hlasování o této zprávě, neboť si nemyslím, že je správné pokutovat překročení těchto nízkých limitních hodnot 475 eury na tunu CO2 .
I abstained from voting on this report as I do not think it is right to lay down fines of up to EUR 475 per tonne of CO2 for exceeding these low limit values.
CzechPodstatou EU je přece volný pohyb zboží, takže pokud zavedeme CCCTB, budeme nakonec vyvážející země pokutovat.
It does seem a little bit strange since at the core of the EU, we have the free movement of goods, so therefore we would end up, if we use CCCTB, by penalising exporting countries.
CzechJak víte, Komise je povinna bojovat proti praktikám, které narušují hospodářskou soutěž, a pokutovat je, pokud škodí společnostem a spotřebitelům na vnitřním trhu.
As you know, the Commission is duty bound to fight anti-competitive practices and to penalise them when they are detrimental to companies and consumers in the internal market.