česko-anglicko překlad pro "pokulhávat"

CS

"pokulhávat" anglický překlad

EN
CS

pokulhávat {sloveso}

volume_up
pokulhávat (také: zaostávat)
Zatím jeho popularita pokulhává za mezinárodní normou ISO 14001.
For the time being its popularity lags behind the international ISO 14001 Standard.
Máme peníze, máme know-how, ale evropské úsilí pokulhává.
We have the money, we have the know-how, but the European effort is lagging behind.
Různé následné zprávy popisují ty četné důvody, proč Evropa pokulhává za ostatními částmi světa.
Various successive reports relate the many reasons why Europe lags behind other parts of the world.

Příklady použití pro "pokulhávat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropa musí přejít k činům - v žádném případě nesmí stále pokulhávat -, musí přejít k činům a musí si sama zajistit důležité vstupní údaje a informace.
Europe must swing into action - in any case, it must not always trail behind - it must swing into action and must itself provide vital input and information.
CzechPaula Radcliffe, která si je jistá tím, že sebere hlavní cenu rovnou z outsiderských rukou Derarty Tulu, se najednou chytá za nohu a začíná pokulhávat.
Paula Radcliffe, the one person who is sure to snatch the big paycheck out of Derartu Tulu's under-underdog hands, suddenly grabs her leg and starts to fall back.