česko-anglicko překlad pro "pokrýt náklady"

CS

"pokrýt náklady" anglický překlad

CS

pokrýt náklady {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "pokrýt náklady" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechÚčelem tohoto portfolia je vytvářet příjmy, které ECB pomohou pokrýt její provozní náklady.
The purpose of this portfolio is to provide the ECB with income to help cover its operating expenses.
CzechCílem finanční pomoci poskytované Evropskou unií nebylo pokrýt veškeré náklady vyřazení.
The aim of the financial assistance provided by the European Union was not to cover the entire decommissioning cost.
CzechMělo by to nepříznivé následky na malé producenty, kteří už nedokážou pokrýt své náklady z důvodu příliš nízkých cen.
Those who lose out will be small producers, who can no longer cover their production costs owing to such low prices.
CzechDosud jsme byli schopní pokrýt náklady na všechny epidemie nakažlivých onemocnění zvířat z rozpočtu pro zemědělství.
So far we have been able to meet the cost of all outbreaks of infectious animal diseases from the agriculture budget.
CzechDostupných 25 miliard EUR by přece jen mělo zatím pohodlně pokrýt náklady spojené s naléhavou podporou Rumunsku.
After all, the EUR 25 billion available so far could comfortably cover the cost of the urgent assistance given to Romania.

Podobné překlady pro "pokrýt náklady" anglicky

pokrýt sloveso
náklady podstatné jméno
režijní náklady
variabilní náklady podstatné jméno
celkové náklady podstatné jméno
English
mzdové náklady
provozní náklady podstatné jméno
výrobní náklady podstatné jméno
ztracené náklady podstatné jméno
English
úplné náklady podstatné jméno
English