česko-anglicko překlad pro "pokora"

CS

"pokora" anglický překlad

CS

pokora {ženský rod}

volume_up
pokora (také: skromnost)
volume_up
humility {podstatné jméno}
K tomu jsou třeba dvě zdánlivě protikladné vlastnosti: pokora a houževnatost.
Two apparently opposing characteristics are needed for this: humility and tenacity.
Pokora ve společných zájmech a houževnatost při jejich zastupování jsou vlastnosti, které mohou vést k úspěchu.
Humility in common concerns and tenacity in representing them are the qualities that may lead to success.
A v mé branži architekta, je nešťastné, že slovo pokora a slovo architekt se neobjevilo ve stejném odstavci od románu "The Fountainhead."
And in my business as an architect, it's unfortunate the word "humility" and the word "architect" have not appeared in the same paragraph since "The Fountainhead."
pokora (také: skromnost, trpělivost)
volume_up
meekness {podstatné jméno}
pokora (také: skromnost)
volume_up
humbleness {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pokora" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechK tomu jsou třeba dvě zdánlivě protikladné vlastnosti: pokora a houževnatost.
Two apparently opposing characteristics are needed for this: humility and tenacity.
CzechPokora ve společných zájmech a houževnatost při jejich zastupování jsou vlastnosti, které mohou vést k úspěchu.
Humility in common concerns and tenacity in representing them are the qualities that may lead to success.
CzechA v mé branži architekta, je nešťastné, že slovo pokora a slovo architekt se neobjevilo ve stejném odstavci od románu "The Fountainhead."
And in my business as an architect, it's unfortunate the word "humility" and the word "architect" have not appeared in the same paragraph since "The Fountainhead."
CzechPřidejme k tomu společnou historii evropských velmocí a jistá pokora je namístě, i když prohlašujeme, že demokracie je nezbytným základem lidského pokroku.
Add into that the mixed record of Europe's empires and some humility is in order, even as we assert that democracy is the necessary foundation of human progress.