česko-anglicko překlad pro "pokojný"

CS

"pokojný" anglický překlad

volume_up
pokojný {příd. jm. m.}
CS

pokojný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
volume_up
still {příd. jm.}
pokojný (také: klidný, mírový, mírumilovný)
Zdůraznilo důležitost, kterou přikládá právu na svobodu slova a pokojný protest.
It emphasised the importance it gave to the right to free expression and peaceful protest.
Protester: This is a peaceful march.
I přes pokojný průběh voleb, které se konaly v roce 2008, došlo krátce poté k prvnímu pokusu o vraždu.
Although the elections held in 2008 were peaceful, an initial assassination attempt took place shortly afterwards.
pokojný (také: mírumilovný)
Microsoft Garden Pond je pokojná hra, která se odehrává v poklidných japonských vodních zahradách.
Microsoft Garden Pond, a tranquil game that takes place in serene Japanese water gardens.
pokojný (také: mírumilovný)
pokojný (také: uklidňující)

Příklady použití pro "pokojný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZdůraznilo důležitost, kterou přikládá právu na svobodu slova a pokojný protest.
It emphasised the importance it gave to the right to free expression and peaceful protest.
CzechI přes pokojný průběh voleb, které se konaly v roce 2008, došlo krátce poté k prvnímu pokusu o vraždu.
Although the elections held in 2008 were peaceful, an initial assassination attempt took place shortly afterwards.
CzechV každém případě je dnes nutno ocenit pokojný průběh prezidentských voleb v Keni, ke kterým došlo včera večer.
Whatever the case, we should be pleased that the speaker of the Kenyan parliament was elected properly last night.
CzechZa třetí, budeme rovněž hájit mezinárodně uznávané zásady svobody plavby a práva na pokojný průjezd.
Thirdly, we will also defend the internationally recognised principles of freedom of navigation and the right of innocent passage.
CzechRusko je životně důležitým strategickým partnerem, má-li být v oblasti Černého moře zajištěn pokojný a prosperující vývoj.
Russia is a vital strategic partner if peaceful and prosperous development is to be assured for the Black Sea region.
CzechOdpůrce: Tohle je pokojný pochod.
Czech(DE) Pane předsedající, jasmínová revoluce, která začala v Tunisku, nemá bohužel v Jemenu, Bahrajnu a Sýrii takový pokojný vývoj.
(DE) Mr President, the jasmine revolution which started in Tunisia is unfortunately not taking such a peaceful path in Yemen, Syria and Bahrain.
CzechNa pokojný Pride Festival v Budapešti letos v létě brutálně zaútočili extrémní pravicové skupiny a na účastníky házeli kameny a vajíčka naplněná kyselinou.
The peaceful Pride Festival in Budapest this summer was brutally attacked by extreme right-wing groups, and stones and eggs filled with acid were thrown at the participants.
Czech(FR) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, samozřejmě vítáme pokojný a věrohodný způsob, jakým bylo v lednu provedeno referendum Jižního Súdánu o sebeurčení.
(FR) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, we certainly welcome the peaceful and credible manner in which South Sudan's referendum on self-determination in January was conducted.