česko-anglicko překlad pro "pokřivení"

CS

"pokřivení" anglický překlad

volume_up
pokřivený {příd. jm. m.}
CS

pokřivení {střední rod}

volume_up
1. medicína
pokřivení (také: depravace)
volume_up
depravation {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pokřivení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPodle slovníku toto slovo znamená naprosté pokřivení.
In the dictionary this word means complete distortion.
CzechOpatření přijímaná těmito zeměmi vedou k pokřivení hospodářské soutěže ve světovém měřítku, což poškozuje evropský průmysl.
Measures imposed by these countries result in distorted competition at global level which damages European industry.
CzechDomnívám se, že bychom měli empaticky prohlásit, že s cílem bojovat proti terorismu jsme se rozhodli pro autoritářské pokřivení právního státu namísto ochrany právního státu.
I believe that we should say emphatically that we have chosen an authoritarian distortion of the rule of law instead of choosing to safeguard the rule of law in order to combat terrorism.